Daniela Schlick

Daniela Schlick

Bangor

Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Bangor

Daniela Schlick

Gwahoddiad i ymuno ar y 26ain o Hydref

Dod i nabod Simon Ager

Daniela Schlick

Mae pobl ddiddorol yn byw ym Mangor a’r Felin. Pobl glên, ddawnus a chreadigol. Dowch i nabod un ohonyn nhw!
Cymraeg_Wcreineg_top_2

Say it in… Wcreineg

Daniela Schlick

Rhoi croeso i bobl o Wcráin trwy helpu nhw i ddysgu ychydig o Gymraeg
Siarad

Siarad Cymraeg

Daniela Schlick

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

Pyramid Sgwrs a Sgram

Daniela Schlick

Codi arian at Gronfa Apêl Bangor, Pentir a Phenrhosgarnedd at Eisteddfod Genedlaethol 2023

Bangor yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant

Daniela Schlick

Digwyddiadau llu 25 Chwefror – 5 Mawrth
IMG-20210926-WA0004

Taith gerdded i ddysgwyr Cymraeg

Daniela Schlick

Medi’r Gymraeg: ymgyrch Cymdeithas yr Iaith i gefnogi siaradwyr newydd