Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Bangor

Gwahoddiad i ymuno ar y 26ain o Hydref

gan Daniela Schlick

Cyfarfod Blynyddol Menter Iaith Bangor

Mae Menter Iaith Bangor yn eich gwahodd chi i ymuno â’r cyfarfod blynyddol yn

Popdy, Lôn Pobty, LL57 1HR
nos Fercher, 26 Hydref, 6yh.

Budd cyflwyniad i waith y Fenter ac adroddiad ar y flwyddyn. Byddwn hefyd yn ethol swyddogion. Ac mi fydd lluniaeth ysgafn a croeso cynnes i bawb.

Ydych chi’n teimlo’n frwdfrydig dros y Gymraeg ac eisiau cyfrannu at hybu’r iaith ym Mangor? Beth am ddod yn aelod o bwyllgor y Fenter?

Os ydych am ymuno’n rhithiol anfonwch e-bost at neges@menteriaithbangor.cymru, inni gael anfon gwahoddiad Zoom atoch.