Picture-1

Dadorchuddio plac i anrhydeddu swffragydd a chynghorydd ym Mangor

Roedd Charlotte Price White o flaen ei hamser

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Cyngor Gwynedd yn gweithio ar gynllun i gynnal atyniad ym Mangor

Mae cyllid gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer adeilad Storiel ym Mangor bellach wedi dod i ben

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Dadorchuddio plac ym Mangor i goffáu Swffragét ac Ymgyrchydd Heddwch arloesol

Charlotte Price White oedd y ddynes gyntaf i gael ei hethol i Gyngor Sir Caernarfon ym 1926

Goriad mis Gorffennaf ar gael

Cefnogaeth wael i fusnesau bach: Anna Pritchard

Cynghorydd yng Ngwynedd yn honni fod swyddi lletygarwch ar gael er gwaethaf ofnau am ddiweithdra

“Dydi’r gwaith ddim yn broblem cyn belled â bod pobol yn barod i wneud y gwaith," meddai un cynghorydd o Ben Llŷn

Arddangos cynlluniau nyth greadigol newydd i’r cyhoedd

Mae cwmni theatr Frân Wen yn paratoi i droi Eglwys Santes Fair ym Mangor yn "hwb gelfyddydol, diwylliannol a chymunedol i blant a phobol ifanc"

Taith-Gerdded-myw-Mehefin-30-2021-1

Merched Bangor yn Hel Merched!!

(Hanes taith ddiddorol gan Nerys Pritchard)