Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Dros 10,000 o bobol yn dilyn galwad y Ddraig dros annibyniaeth ym Mangor

Cafodd y chweched gorymdaith ei chynnal gan YesCymru ac AUOB Cymru heddiw (dydd Sadwrn, Medi 23)

Diolch, Derek.

Gŵyl y Felinheli

Cofio Derek Staton

Dosbarthu cynnyrch lleol i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor

Nod Cadwyn Ogwen, sy’n cydweithio â’r brifysgol, ydy ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid lleol brynu cynnyrch tymhorol a chynaliadwy o’r ardal

Draig fawr yn arwain gorymdaith annibyniaeth Bangor

Bydd yr orymdaith yn cael ei chynnal ym Mangor ddydd Sadwrn (Medi 23), gyda rali ac adloniant i ddilyn

Prifysgol Bangor yw Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru y Daily Mail

Yn y darn, mae Ysgol Feddygol newydd Bangor yn cael ei chrybwyll fel “un o’r datblygiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes y brifysgol”

Pryderon am ddiogelwch disgyblion ar fysiau “gorlawn”

Cadi Dafydd

“Mae fy mhlant rŵan yn gorfod dal bws 7:50 yn y bore, sy’n meddwl eu bod nhw’n hongian rownd Bangor jyst er mwyn iddyn nhw gael sêt”
CELAVI - Future Alternative - BBC Radio 1

Band nu-metal o Fangor CELAVI yn gwneud mwy o sŵn ar BBC Radio 1!

Sarah Wynn Griffiths

CELAVI yn cael sylw ar ‘Future Alternative’ gyda Nels Hylton ar BBC Radio 1

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir