Yr heddlu’n parhau i chwilio am Frankie Morris yn ardal Pentir, ger Bangor

“Bydd presenoldeb fawr gan yr heddlu ym mhentref Pentir dros y dyddiau nesaf wrth i ni barhau i gynnal chwiliadau"

Hoci: Bangor yn colli gêm gyfeillgar yn erbyn Eirias

Perfformiad calonogol gan dîm ifanc y gleision

Arestio tri wrth ymchwilio diflaniad Frankie

Heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am ddiflaniad y gŵr deunaw oed

Prif nod maer newydd Bangor yw “gweiddi am y ddinas mor uchel â phosib”

Mae Owen Hurcum wedi ennill eu lle yn y llyfrau hanes fel maer anneuaidd cyntaf y byd, ac fel maer ieuengaf Cymru

Pen-blwydd y Pier

125 heddiw

Ditectifs yn parhau i chwilio am Frankie

Gwelwyd o ddiwethaf ger tafarn ym Mhentir

Maer anneuaidd cyntaf y byd i Fangor

Mae maer newydd Bangor wedi gwneud hanes fel y maer anneuaidd (non-binary) cyntaf yn y byd
Y craen melyn wnaeth ddechrau'r gwaith

Agor y Stryd Fawr gam yn nes

Dau adeilad wedi dod i lawr

Apêl am wybodaeth am lanc 18 oed sydd ar goll o ardal Bangor

Cafodd Frantisek (neu Frankie) Morris ei weld ddiwethaf yn cerdded ym Mhentir, ger Bangor