20220430_145451

Felin yn gorffen yn 11eg yn y tabl

Gwilym John

Ymdrech fawr yn Llanuwchllyn ond methu sicrhau pwynt er mwyn bod yn 10ed

Newid wrth roi pleidlais

William Owen

Llai o gynghorwyr ym Mangor
CPD Y Felinheli yn denu torfeydd enfawr

CPD Y Felinheli yn denu torfeydd enfawr

Gwilym John

Felin yn chwarae yn dda yn y gemau lleol yn erbyn Nantlle Fêl a Porthmadog

Galw am ddoniau Felin

Gŵyl y Felinheli

Mae Gŵyl y Felin yn sgowtio am dalent

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir
GoriadEbrilltud1

Papur bro yn rhoi sylw i liw y croeso

William Owen

Y datblygiadau sydd ar ymyl y ffordd i mewn i Fangor o’r dwyrain sydd ar flaen Goriad y tro hwn.

CPD Y Felinheli chwe gem heb golli

Gwilym John

Angen un pwynt arall i fod yn hollol saff
4418

Gwynedd Ddigidol

Llion Elis

Cymorth ddigidol yn rhad ac am ddim.

Fflôts 2010

Gŵyl y Felinheli

Fideo o’r Archif