Enid yn 100!

Osian Owen

Un o drigolion adnabyddus Bangor yn dathlu ei phen-blwydd

Felin yn fuddugol yng Nghwpan Cymru

Gwilym John

cael a chael oedd hi yn erbyn CPD Y Glannau
IMG_20220918_150735

Ffiesta peldroed yn Felin

Gwilym John

Codi arian i’r clwb ieuenctid

Caban – dechrau’r diwedd

William Owen

Wrthi’n ei ddatgymalu

Oriel Ffotograffau a Chyfweliad gyda Hanna Baguley, Carwyn Rhys Jones a Richard Jones 

Catrin Elain Roberts

Os na chawsoch chi gyfle i weld gwaith arbennig y ffotograffwyr yn eu harddangosfa yn Storiel yn ddiweddar, dyma gyfle i chi edmygu eu lluniau a dysgu am waith ac ysbrydoliaeth y tri.
IMG_9849

Felin yn yr het i’r Ail Rownd 

Gwilym John

Ennill yng Nghyffordd Llandudno
20220827_153505

CPD Felin ddim yn haeddu colli 4-0

Gwilym John

Yn y gêm tan y pum munud olaf