BangorFelin360

info-board

Tair iaith ar fwrdd gwybodaeth newydd Bangor

gan Osian Owen

Mae'r bwrdd newydd yn Gymraeg, Saesneg a Japaneeg

Darllen rhagor

2il

Llwyddiant i gyn-fyfyrwraig Bangor

gan Osian Owen

Mae Carys wedi profi llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

Darllen rhagor

170718-a

Mae Gŵyl y Felin yn ôl!

gan Osian Owen

Ar ôl dwy flynedd hir, bydd yr ŵyl yn ei hôl yn 2022

Darllen rhagor

Bwrlwm ym Mangor: Gŵyl undeb myfyrwyr yn gyfle i ddathlu’r iaith Gymraeg

"Dw i’n credu ei fod o’n bwysig ein bod ni’n dangos bod UMCB yn gallu gwneud stwff fel hyn"

Darllen rhagor

Podlediad Gŵyl UMCB

gan Mabon Dafydd

Podlediad gan Tegwen Bruce-Deans, myfyrwraig 3edd blwyddyn i'ch cyffroi chi at Gŵyl UMCB 

Darllen rhagor

Dyn yn y ddalfa yn dilyn ymosodiad honedig yng nghanol dinas Bangor

Dioddefwr wedi ei ganfod yn anymwybodol yn Nhan y Fynwent yng nghanol y ddinas

Darllen rhagor