BangorFelin360

Ennill y Fedal Ddrama eleni’n “fwy anghredadwy na’r tro cyntaf”, medd Gareth Evans-Jones

"Â dweud y gwir ro’n i wedi synnu braidd, ro’n i wedi bod yn ddigon digywilydd i fynd amdani eto,” meddai wrth siarad â golwg360

Darllen rhagor

Lansio gwasanaeth bws newydd rhwng Bangor a Chorwen – a’r teithiau am ddim am y bythefnos gyntaf

Y gwasanaeth T10 yn “pontio bwlch sylweddol yn y rhwydwaith bysiau” ac yn "ffordd fwy cynaliadwy" o deithio ym Mharc Cenedlaethol Eryri

Darllen rhagor

Darlithydd Prifysgol Bangor yn cipio’r Fedal Ddrama

gan Osian Wyn Owen

Mae darlithydd Prifysgol Bangor o Ynys Môn wedi cipio Medal Ddrama yr Eisteddfod AmGen

Darllen rhagor

“Angen buddsoddi arian yn well” yn hytrach na chael treth ar dwristiaid

Mae busnesau rhai o ardaloedd Cymru wedi mynegi pryderon am fanteision cyflwyno treth dwristiaeth yn y wlad

Darllen rhagor

Y Felinheli V Rhostyllen

gan Gwilym John

Rheolwr Felin, Euron, yn dweud ei farn ar ol cipio pwynt yn Rhostyllen 

Darllen rhagor

CPD Y Felinheli a dechrau’r tymor

gan Gwilym John

Cychwyn yn y gynghrair newydd "Ardal Gogledd Orllewin"

Darllen rhagor

Canolfan newydd £3.2m Cwmni Frân Wen wedi agor ym Mangor

‘Nyth’ fydd pencadlys diweddaraf Cwmni Frân Wen

Darllen rhagor

Diwrnod agored canolfan gelfyddydol newydd Bangor

gan Osian Wyn Owen

Mae’r AS lleol yn honni y bydd y ganolfan newydd yn “rhoi profiadau gwerthfawr i bobl ifanc yr ardal”

Darllen rhagor

Gwasanaethau ffôn a’r rhyngrwyd wedi’u hail-gysylltu yn dilyn tân yn adeilad BT ym Mangor

Neb wedi brifo, a doedd “mwyafrif helaeth” y gwasanaethau band eang heb gael eu heffeithio, meddai'r cwmni

Darllen rhagor

Rhybuddio pobol sy’n anwybyddu rheolau parcio y gallai eu ceir gael eu symud

Cyngor Gwynedd a Heddlu'r Gogledd yn cydweithio i fynd i’r afael â’r problemau o barcio anghyfreithlon ac anghyfrifol

Darllen rhagor