BangorFelin360

Trafod materion lleol yn Hirael

gan Osian Owen

Bydd cymhorthfa wyneb yn wyneb nesaf Siân yn cael ei chynnal yn Hirael

Darllen rhagor

“Mwy o adroddiadau – ond beth ydach chi’n mynd i’w wneud?”

gan Osian Owen

Siân Gwenllian yn gofyn am ddiweddariad am wasanaethau fasgiwlar yn Arfon.

Darllen rhagor

Posib astudio gradd lawn mewn meddygaeth ym Mangor o 2024

gan Elin Owen

"Rydan ni'n gwybod os ydy pobol yn hyfforddi yn lleol, maen nhw'n dueddol o aros yn lleol," meddai Cadeirydd Pwyllgor Meddygol Teulu Cymru

Darllen rhagor

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi'u cynnal wrth i'r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Darllen rhagor

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

gan Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Darllen rhagor

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

gan Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

Darllen rhagor

Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr yng Ngwobrau Radio Ysbytai Cenedlaethol!

gan Sarah Wynn Griffiths

Gorsaf Radio’r Flwyddyn 2022 wedi ei henwebu am Orsaf Radio’r Flwyddyn 2023!

Darllen rhagor

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

gan Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Ionawr 2023)

Darllen rhagor

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

gan Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Darllen rhagor