BangorFelin360

Ditectifs yn parhau i chwilio am Frankie

Carwyngan Carwyn

Gwelwyd o ddiwethaf ger tafarn ym Mhentir

Darllen rhagor

Maer anneuaidd cyntaf y byd i Fangor

Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leolgan Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae maer newydd Bangor wedi gwneud hanes fel y maer anneuaidd (non-binary) cyntaf yn y byd

Darllen rhagor

Y craen melyn wnaeth ddechrau'r gwaith

Agor y Stryd Fawr gam yn nes

William Owengan William Owen

Dau adeilad wedi dod i lawr

Darllen rhagor

Apêl am wybodaeth am lanc 18 oed sydd ar goll o ardal Bangor

Cafodd Frantisek (neu Frankie) Morris ei weld ddiwethaf yn cerdded ym Mhentir, ger Bangor

Darllen rhagor

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Jac Jonesgan Jac Jones

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru

Darllen rhagor

Hystings wyneb i waered Arfon: ein dyfodol ni

Tri syniad pendant gan bobol ifanc Arfon i'n gwleidyddion

Darllen rhagor

Pleidleisio am y Tro Cyntaf

Brengain Glyngan Brengain Glyn

Cyffro a chyfrifoldeb pleidleisio am y tro cyntaf eleni.

Darllen rhagor