BangorFelin360

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod "diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth" yn y sir

Darllen rhagor

“Cadwch ysbytai Gaza yn ddiogel”: digwyddiad yn galw am gadoediad llwyr

Bydd gwylnos heddwch y tu allan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ddydd Sadwrn (Tachwedd 25)

Darllen rhagor

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

gan Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Darllen rhagor

Pedwar ymchwilydd o Fangor ymhlith 1% ucha’r byd

Mae’r pedwar ymhlith yr ymchwilwyr sydd wedi cael eu dyfynnu amlaf mewn papurau ymchwil

Darllen rhagor

Chwilio am Deian a Loli i lwyfannau Cymru

gan Frân Wen

Chwilio am blant rhwng 11-14 oed i gymryd rhan Deian a Loli mewn drama lwyfan newydd.

Darllen rhagor

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

"Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn"

Darllen rhagor

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

gan Cadi Dafydd

“Be' rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau," medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Darllen rhagor