BangorFelin360

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

gan Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Darllen rhagor

Dihangfa fawr

gan Gwilym John

CPD Y Felinheli yn llwyddo i osgoi disgyn allan o'r trydydd haen

Darllen rhagor

Pryderon am “effaith enfawr” cyfyngiadau posib ar fisas graddedigion

gan Cadi Dafydd

"Un o’r pethau sydd wir o bryder i mi ydy y bydd yr effaith yma’n cael ei theimlo’n wahanol mewn ardaloedd gwahanol"

Darllen rhagor

“Da ni yma i aros”

gan Marian

Cefnogi Palestina ym Mangor

Darllen rhagor

Llun-i-gyd-fynd

Bwrw bol ym Mhenrhosgarnedd

gan Osian Owen

Bydd y gymhorthfa yn cael ei chynnal ar 24 Mai

Darllen rhagor

CPD Merched Felin yn ennill Cwpan Her Arfordir Gogledd Cymru

CPD Merched Felin yn ennill Cwpan 

gan Gwilym John

Curo Llanystumdwy yn ffeinal Cwpan NWCFA

Darllen rhagor

Marwolaeth sydyn rheolwr CPD Y Felinheli

gan Gwilym John

Colled enfawr i'r teulu, y clwb peldroed, a'r gymuned 

Darllen rhagor

Newid mewn cae

gan William Owen

Y gwahaniaeth mewn tair blynedd

Darllen rhagor

Untitled-design-2024-02T182139

Dathlu 40 yn Central Garage

gan Ar Goedd

Mae garej ar y safle ers o leiaf can mlynedd

Darllen rhagor