BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

stondin-bangor-1

Wythnos o weithgareddau cyffrous ar stondin Prifysgol Bangor yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Cafwyd wythnos gyffrous iawn ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos ddiwethaf

Gwobr am farddoni

Menna Baines

Myfyriwr o Benrhos yn dod i’r brig mewn cystadleuaeth ieuenctid
20220810_200029_Moment

Felin ddim yn tanio yn y ddarbi lleol

Gwilym John

Colli yn erbyn Dyffryn Nantlle

Wythnos o lwyddiannau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Catrin Elain Roberts

Llongyfarchiadau mawr i holl gystadleuwyr Bangor a’r Felinheli yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022
Felin yn cael dechrau da i'r tymor

Felin yn cael dechrau da i’r tymor

Gwilym John

ennill oddicartref ym Mhenarlag
B6A31706-53AB-477D-A0DF

Bwrlwm yn y Pafiliwn

kayley sydenham

Côr Encôr yn cipio ail yn y gystadleuaeth

Peint a Sgwrs yn y Tap & Spile

Menna Baines

Cyfarfod rhai o’r dysgwyr
Untitled-design-29

Bywyd newydd i hen Ysgol Felin!

Siân Gwenllian

Agorodd Hwb Heli ei drysau i’r cyhoedd yr wythnos hon
20220723_140914_Moment

Felin drwodd i rownd nesaf Cwpan Cymru

Gwilym John

Trechu Llanystumdwy yn y rownd rhagbrofol gyntaf

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Poblogaidd wythnos hon

Dod i nabod Simon Ager

Daniela Schlick

Mae pobl ddiddorol yn byw ym Mangor a’r Felin. Pobl glên, ddawnus a chreadigol. Dowch i nabod un ohonyn nhw!

“Goriad” Chwefror 2022

Howard Huws

Rhifyn Chwefror 2022 Papur Bro Bangor a’r Felinheli.

“Goriad” Ionawr 2022

Howard Huws

Rhifyn Ionawr 2022 papur bro Bangor a’r Felinfeli.

Pêl-droed yn ôl

Gwilym John

Felin yn paratoi am y tymor newydd

“Goriad” Mehefin 2022.

Howard Huws

Rhifyn Mehefin 2022 “Goriad”, papur bro Bangor a’r Felinheli.

I ble mae’r £1.35 biliwn yn mynd?

Howard Huws

Cylch yr Iaith yn holi ynghylch arian twristiaeth Gwynedd.

Annog Barclays i stopio buddsoddi mewn tanwydd ffosil

Bydd ymgyrchwyr yn cynnal protest ger banc Barclays ym Mangor dros y penwythnos er mwyn eu hannog i stopio ariannu maes olew newydd ym Môr y Gogledd