BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

“Bach o syrpreis cael fy urddo i’r Orsedd”

Lowri Larsen

Sgwrs gyda rhai o’r unigolion fydd yn cael eu derbyn i’r Orsedd eleni, gan gynnwys y cyflwynydd Geraint Lloyd

Prosiect newydd yn “codi ymwybyddiaeth a dathlu dyslecsia”

Elin Owen

Ffrwyth gweithdai a gynhaliwyd gyda chriw o blant gyda dyslecsia o ardal Bangor ydy prosiect Llais Dyslecsia
Yvonne Gallienne a Sarah Wynn Griffiths - Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Ambiwlans Awyr Cymru

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol arbennig gan Yvonne Gallienne a Sarah Wynn Griffiths ar Radio Ysbyty Gwynedd

Mwy o arian i atal llifogydd ‘am achub cannoedd o gartrefi’

“Yn amlach na pheidio, pobol gyffredin sydd wedi talu’r pris am newid hinsawdd ac mae’n hollbwysig ein bod ni’n lleddfu’r effeithiau ar fywydau pobol”

Gradd newydd i hyfforddi pobol ar dwristiaeth gynaliadwy

Yn ôl Dr Linda Osti, sy’n arwain y cwrs newydd, mae angen graddedigion medrus a gwybodus i gynnal lles cymunedau
Sarah Wynn Griffiths

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Asthma + Lung UK

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol arbennig gan y cyflwynydd Sarah Wynn Griffiths sy’n byw gydag asthma

Canfod ffatris ganabis arall ym Mangor

Howard Huws

Canfuwyd ffatri ganabis yng nghyn-fwyty Eidalaidd ar y Stryd Fawr.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Cymhorthfa Bangor

30 Mehefin 2023 (Am ddim)

Poblogaidd wythnos hon

Caffi Trwsio Bangor

Marian

Offer neu ddillad wedi torri? Peidiwch â phrynu un newydd

Gŵyl Llesiant Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd “yn grymuso pobol ifanc”

Roedd pwyslais ar flaenoriaethu iechyd meddwl a lles, gan gynnig “cyfleon gwerthchweil”

Castell Penrhyn yn chwilio am wirfoddolwyr

“Does dim rhaid i chi fod yn hanesydd i wirfoddoli, mae croeso i unrhyw un sy’n gyfeillgar, croesawgar ac â diddordeb yng Nghastell Penrhyn”

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Ebrill 2023)

Gwersi qigong mewn neuadd bentref

Lowri Larsen

Yr athrawes Jill Turner sy’n egluro wrth golwg360 beth yw’r grefft

Diffyg pwll nofio 50 metr yn rhoi nofwyr y gogledd dan anfantais

Lowri Larsen

Mae’n “dipyn o ymrwymiad” i rywun o’r gogledd fentro i’r byd nofio, medd un teulu o Wynedd
Darbi fawr Ardal Goriad

Darbi fawr Ardal Goriad

Gwilym John

Bangor 1876 yn llwyddo yn y mwd