BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Haemochromatosis UK

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol i gefnogi Haemochromatosis UK

Arddangosfa’n archwilio perthnasedd ymgyrchwyr hawliau sifil i Gymru heddiw

Lowri Larsen

“Weithiau mae gennym ni broblemau hiliaeth o hyd… Dw i’n deall bod y pethau hyn yn digwydd oherwydd anwybodaeth,” medd un o’r artisitaid

Dathlu Gŵyl Dewi ym Mangor

Meirion Owen

Cloriannu beth ddigwyddodd dros y dathlu

Darganfod Ffatri Ganabis Arall ym Mangor

Howard Huws

Trydedd ffatri ganabis o fewn ychydig wythnosau

Elis Derby ac Osian Huw Williams yn Ysgol Y Felinheli 

Ysgol Y Felinheli

Gan Beca Lois Williams ac Nansi Efa Williams Cyngor Ysgol Y Felinheli

Y Ddeddf Mudo Anghyfreithlon: “Addas defnyddio ‘a’ fach i awgrymu fod y ddeddf ei hun yn anghyfreithlon”

Lowri Larsen

Bydd Catrin Wager yn un o’r siaradwyr mewn digwyddiad ym Mangor heddiw (dydd Sadwrn, Mawrth 18)

Cynghorwyr yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ystadegau “calonogol”

Mae’r ffigurau’n dangos “symudiad pendant i’r cyfeiriad cywir”
Untitled-design-14-2

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gydag ystadegau “calonogol”

Siân Gwenllian

Mae’r ffigurau’n seiliedig ar Etholiadau Cyngor Gwynedd 2022

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Pasg y Felinheli

10:30, 10 Ebrill 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 12 Ebrill 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 26 Ebrill 2023 (Am ddim)

Poblogaidd wythnos hon

Grŵp Bangor Wyllt yn mynd am dro mewn natur er budd iechyd a lles

Lowri Larsen

“Mae natur yn ffordd dda o gymdeithasu, yn enwedig ar gyfer pobol dawel a mewnblyg,” medd arweinydd y cwrs

Gŵyl y Ferch yn rhoi llwyfan i ffilmiau byrion merched y gogledd

Elin Owen

Bydd ffilmiau gan 19 o wneuthurwyr ffilm fenywaidd yn cael eu dangos yng nghanolfan Pontio ym Mangor heno (nos Fercher, Mawrth 8)

Cynnal protest Adennill y Nos ym Mangor yn erbyn trais ar sail rhywedd a hunaniaeth

Cadi Dafydd

“Mae’n rhaid i ni gymryd safiad yn ei erbyn o sy’n golygu bod rhaid i ni ddod at ein gilydd a herio sefyllfaoedd sy’n annog casineb”

Heddlu’r Gogledd “yn parhau i dargedu unigolion sy’n ceisio dod â chyffuriau i gymunedau Gwynedd”

Daw sylwadau’r Ditectif Arolygydd Richard Griffith ar ôl i ddau ddyn gael eu carcharu am gynhyrchu canabis ar raddfa ddiwydiannol

Lansio clwb atgofion chwaraeon newydd yng Nghlwb Pêl-droed Bangor 1876

Lowri Larsen

“Rydym yn targedu yn enwedig pobol hŷn, pobol sydd efallai efo dementia, pobol sydd yn unig, pobol sydd yn awyddus i fod yng nghwmni pobol eraill”

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith

Arddangosfa’n dangos dirywiad mewn gwerthoedd a safonau cymdeithasol ac economaidd

Lowri Larsen

‘Anfodlonrwydd’ yn Storiel gan Laurence Gane yn brosiect gafodd ei roi at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo ar sail blynyddoedd o ffotograffau