BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Cyngerdd arbennig yn PJ

Nia Humphreys

Dathlu canmlwyddiant Adran Gerdd y Brifysgol ym Mangor

Yr Athro Syr Robin Williams yw Canghellor newydd Prifysgol Bangor

Y Canghellor yw pennaeth seremonïol y brifysgol ac un o’i llysgenhadon amlycaf wrth hyrwyddo llwyddiannau’r brifysgol, gartref a thramor

Darogan buddugoliaeth i Gymru

Marian

Tri o swyddogion clwb Bangor 1876 yn Qatar

Gobeithio am fuddugoliaeth i Gymru

Marian

Emyr Evans sy’n gweithio yng Nghwpan y Byd

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw

Pwrpas y llyfryn yw codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i bobol, yn ôl gwleidyddion Arfon

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw ar-lein

Osian Wyn Owen

Mae gobaith y bydd y llyfryn yn cyfeirio etholwyr at gymorth hanfodol

Cyngor Gwynedd am fuddsoddi £2.8m mewn cynllun ynni glan

Yr argyfwng hinsawdd yn destun “dychryn”, medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Yr Wythnos Straeon Lleol wedi dechrau

Lowri Jones

Llwyth o straeon lleol gan bobol leol i lenwi’r gwefannau bro yr wythnos hon

Trafferthus a chostus

Marian

Cwyno am y diffyg gwasanaeth gan HSBC Bangor

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Poblogaidd wythnos hon

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Cabinet Cyngor Gwynedd yn cytuno ar gynnig i godi premiwm treth cyngor ail dai i 150%

Bydd y cynnig yn mynd o flaen y cyngor llawn fis nesaf, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar gynghorwyr mewn sawl sir i argymell cynyddu’r dreth

Oxfam Bangor i Gau?

Howard Huws

Si bod siop Oxfam Bangor i gau.

Cwrs Adfent Tregarth “yn mynd at wraidd a thraddodiadau stori’r Nadolig”

Lowri Larsen

“Rydym wir angen gobaith ar hyn o bryd,” meddai’r Parchedig Sara Roberts

Ethol Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

“Mae clwb Ffermwyr Ifanc yn ffordd dda i bobol sydd ddim o gefndir ffarmio ddysgu am amaethyddiaeth”

Ystyried cynyddu’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi i 150% yng Ngwynedd

Bydd Aelod Cabinet Cyllid y Cyngor hefyd yn argymell bod unrhyw arian ychwanegol ddaw i’r Cyngor yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â digartrefedd