BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Agor ystafelloedd dianc cyntaf Bangor

“Rydym yn aml wedi mwynhau Escape Rooms wrth ymweld â threfi a dinasoedd eraill felly roedd yn gwneud synnwyr llwyr i ni lansio ein menter ein hunain"

Apêl am wybodaeth am fyfyrwraig sydd wedi bod ar goll ers pythefnos

Cafodd Catrin Maguire ei gweld am y tro diwethaf ar gamerâu cylch cyfyng yng Nghaergybi ar 15 Tachwedd

Buddsoddi dros £200,000 i hyrwyddo’r Gymraeg yng Ngwynedd

Y cyllid yn fodd i fenter iaith y sir "symud i'r wedd nesaf" wrth hybu a chynyddu'r defnydd o’r Gymraeg, meddai Dafydd Iwan

BangorPete

“Cofnod hiraethus o ardal heb ei debyg”

Bydd ‘Y Bae’ gan Pete Jones yn Storiel tan ddiwedd y flwyddyn

Gwahardd Clwb Pêl-droed Dinas Bangor rhag chwarae am resymau disgyblu

Maen nhw wedi methu â chydymffurfio â gorchymyn Panel Disgyblu

Partneriaeth rhwng Radio Ysbyty Gwynedd ac S4C am “ddod â gwên i wynebau rhai o gleifion yr Ysbyty”

“Mae'n anrhydedd i ni weithio mewn partneriaeth â S4C, mae'n anrheg Nadolig gwych i ni i gyd yn Radio Ysbyty Gwynedd"

Arddangosfa newydd yn “gofnod hiraethus” o ardal Hirael ym Mangor

Bydd arddangosfa 'Y Bae' gan yr arlunydd Pete Jones yn agored i'r cyhoedd yng nghanolfan Storiel Bangor nes diwedd y flwyddyn

Cais am fuddsoddiad o £1.5m i lanhau a thacluso cymunedau Gwynedd

“Fy ngobaith i yw y bydd trigolion yn teimlo bod pryd a gwedd eu hardaloedd yn gwella," medd y Cynghorydd dros ward Menai Bangor, Catrin Wager

Morwyr wedi cael eu cyflogi’n anghyfreithlon heb gyflog digonol ar gwch ymchwil ym Mangor

Yn ôl undeb Nautilus International, roedd un morwr 53 oed o'r Ffilipinas yn derbyn £5.71 yr awr am weithio wyth awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos

Untitled-design-1

O’r Archif: Cyfri’r dyddiau tan Gŵyl y Felin 2022

Bydd yr Wŷl yn rhannu fideos a lluniau o wyliau’r gorffennol
Gŵyl y Felinheli 1977!

🎥 Gŵyl y Felin 1977

Teithiwch yn ôl mewn amser

Cyhuddo gweithiwr gofal o Fangor o yfed a gyrru i’r gwaith

Bydd yn ymddangos gerbron gwrandawiad addasrwydd i ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru'r wythnos nesaf

Newid enwau Cymraeg ddim yn hen broblem.

Mae cwyno'r dyddiau hyn am newid enwau lleodd Cymraeg yn rhai Saesneg, a dyma erthygl o 1916 yn tynnu sylw at yr un peth yn union.

Diwrnod y Rhuban Gwyn yn “fwy perthnasol nag erioed”

“Pwyslais Diwrnod y Rhuban Gwyn yw codi llais, ac annog dynion a bechgyn i ysgwyddo'r cyfrifoldeb i gael gwared ar drais yn erbyn menywod"

Bangor yn un o’r llefydd gorau yn y Deyrnas Unedig i fagu plant

Roedd y ddinas yn drydydd ar y rhestr y tu ôl i Armagh yng Ngogledd Iwerddon, a Wells yn Lloegr, yn ôl ymchwil gan y manwerthwr dillad GAP

Nwyddau mislif am ddim yn llyfrgelloedd Gwynedd

Bydd nwyddau am ddim ar gael mewn deg llyfrgell ar draws y sir er mwyn mynd i'r afael a thlodi mislif

Croesawu arian ychwanegol i sefydliadau addysg bellach yng Nghymru

"Mae o'n gyfle gwych inni fod yn ymateb yn uniongyrchol i rai o'r problemau sydd yn y farchnad lafur ar hyn o bryd"

CPD Y Felinheli yn cael 3 pwynt arall 

Felin 1 Rhydymwyn 0

“Dynes oedd o flaen ei hamser”

Teyrnged i Pat Larsen

Nwyddau mislif am ddim trwy Lyfrgelloedd Gwynedd

Dyma sut mae Llyfrgelloedd Gwynedd yn ceisio mynd i'r afael â thlodi mislif