BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Prifysgol Bangor: Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn ei hôl!

Iwan Williams

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor yn ei hôl eleni!
image002-1-1024x576-1

Galw i ddiogelu Barclays Bangor

Osian Owen

Mae bwriad i gau’r gangen ym mis Mai

Wythnos Prentisiaethau Cymru: “Prentisiaethau yn mynd dan y radar”

Cadi Dafydd

“Dw i’n cofio pan oeddwn i yn yr ysgol doedd yna neb yn siarad amdanyn nhw,” medd Cian Owen, sy’n brentis mewn meithrinfa

Un ym mhob deg o famau beichiog yng Ngwynedd yn ysmygu

Mae Siân Gwenllian, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, wedi gofyn pa gymorth sydd ar gael i famau beichiog sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu

Penrhyn a’i ddiwydiant

Lowri Larsen

Castell Penrhyn yn bwriadu rhannu rhagor o wybodaeth am ei hanes diwydiannol
Hywel-williams

Aelod Seneddol wedi ei synnu gan anrhydedd

Marian

Hywel Williams i dderbyn Rhyddfraint Dinas Bangor

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Tîm Achub Mynydd Llanberis

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol arbennig ar Radio Ysbyty Gwynedd

Hanes Pont y Borth

Papur Menai

Trafferthion y Bont gan Gerwyn James

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Theatr Genedlaethol Cymru: Ie Ie Ie

19:00, 1 Mawrth (Safonol: £12 Dan 25: £10)

National Theatre Wales: Feral Monster

19:00, 6 Mawrth – 19:00, 7 Mawrth (Safonol: £17 Dros 60: £13 Dan 25 a myfyrwyr: £8)

Opera Canolbarth Cymru: Verdi’s Macbeth

19:30, 9 Mawrth (Safonol: £22.50 Dros 60: £20 Dan 18 / Myfyrwyr: £5)

Poblogaidd wythnos hon

Murlun pêl-droed

William Owen

Stori flaen Goriad mis Ionawr

Pleidlais ‘Barn y bobol’ y gwefannau bro ar agor

Lowri Jones

Pleidleisiwch dros eich hoff stori leol gan bobol leol yn ystod 2023
419950596_1388177285405850

Meddygon iau ar y llinell biced yn Ysbyty Gwynedd

Siân Gwenllian

Mae’r streic tridiau yn dechrau heddiw

Rhossi’r Crwban Môr

Menna Baines

Darganfyddiad rhyfeddol teulu o Benrhos

Nadolig ar Radio Ysbyty Gwynedd!

Sarah Wynn Griffiths

Ymunwch â chriw Radio Ysbyty Gwynedd sydd efo gwledd o raglenni ar eich cyfer chi dros yr Ŵyl!

Cyhoeddi parhâd i Bro360 ar drothwy blwyddyn newydd

Lowri Jones

Bydd prosiect Ymbweru Bro yn cefnogi cymunedau am 5 mlynedd 

Menter gymunedol yn codi £120,000 mewn chwe wythnos i brynu marina

Cadi Dafydd

“Be’ sy’n ddifyr ydy bod yr ymgyrch fel ei bod hi wedi gwneud i bobol feddwl ynglŷn â be’ fedrwn ni wneud fel mentrau cymunedol”