BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

COP28: ‘Hanes wedi amlygu pwysigrwydd rhoi llais i bobol ifanc’

Catrin Lewis

Bydd gorymdaith ym Mangor ddydd Sadwrn (Rhagfyr 9), er mwyn rhoi’r cyfle i bobol ifanc leol leisio’u pryderon

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod “diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth” yn y sir

“Cadwch ysbytai Gaza yn ddiogel”: digwyddiad yn galw am gadoediad llwyr

Bydd gwylnos heddwch y tu allan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor ddydd Sadwrn (Tachwedd 25)

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Pedwar ymchwilydd o Fangor ymhlith 1% ucha’r byd

Mae’r pedwar ymhlith yr ymchwilwyr sydd wedi cael eu dyfynnu amlaf mewn papurau ymchwil

Chwilio am Deian a Loli i lwyfannau Cymru

Frân Wen

Chwilio am blant rhwng 11-14 oed i gymryd rhan Deian a Loli mewn drama lwyfan newydd.

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

CIC Bang

19:30, 11 Rhagfyr

Gig I’r G.I.G

19:30, 15 Rhagfyr (£10 | £8 | £6)

Marchnad Nadolig y Felinheli

15:00, 17 Rhagfyr (£3 i oedolion, am ddim i blant)

CIC Bangor

19:30, 18 Rhagfyr

Poblogaidd wythnos hon

Ymgynghori ar ddulliau cyfathrebu Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd

“Mae deall beth yw’r ffyrdd gorau a mwyaf addas i Wasanaethau Cymdeithasol y Cyngor cyfathrebu a rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd yn bwysig iawn”

Uno mentrau cymunedol a bod yn “gerbyd i sicrhau mwy o rym i gymunedau”

Cadi Dafydd

“Be’ rydyn ni eisiau ydy stopio’r echdynnu o’r cyfoeth a’r arian yma, fel ei fod o’n aros yn ein cymunedau,” medd Prif Swyddog Cymunedoli Cyf

Darlith Steve Backshall yn denu cannoedd o fyfyrwyr Bangor

“Rydym yn ffodus iawn bod Steve yn un o’n darlithwyr er anrhydedd”

Sylw i Fenter Felin

William Owen

Rhifyn Tachwedd Goriad

Cymuned greadigol newydd ym Mangor

Frân Wen

Grŵp yn barod i greu gwaith mewn llefydd annisgwyl yn y ddinas.

Galw ar drigolion Gwynedd sydd angen tai i gofrestru â Tai Teg

Lowri Larsen

“Rydym ar hyn o bryd yn colli 90 o bobol ifanc o Wynedd [bob mis], sy’n mynd a ddim yn dod nôl,” medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Cyfle i weld casgliadau sy’n “adnodd gwerthfawr” i ddysgu am hunaniaeth

Lowri Larsen

Dydy Amgueddfa Brambell Prifysgol Bangor ddim fel arfer ar agor i’r cyhoedd

Lansio cynllun cyfranddaliadau i brynu Marina Felinheli

Gobaith Menter Felinheli yw codi £300,000 yn ystod mis Tachwedd, gyda phob cyfran gwerth £100