BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Prif nod maer newydd Bangor yw “gweiddi am y ddinas mor uchel â phosib”

Mae Owen Hurcum wedi ennill eu lle yn y llyfrau hanes fel maer anneuaidd cyntaf y byd, ac fel maer ieuengaf Cymru

Pen-blwydd y Pier

125 heddiw

Ditectifs yn parhau i chwilio am Frankie

Gwelwyd o ddiwethaf ger tafarn ym Mhentir

Maer anneuaidd cyntaf y byd i Fangor

Mae maer newydd Bangor wedi gwneud hanes fel y maer anneuaidd (non-binary) cyntaf yn y byd
Y craen melyn wnaeth ddechrau'r gwaith

Agor y Stryd Fawr gam yn nes

Dau adeilad wedi dod i lawr

Apêl am wybodaeth am lanc 18 oed sydd ar goll o ardal Bangor

Cafodd Frantisek (neu Frankie) Morris ei weld ddiwethaf yn cerdded ym Mhentir, ger Bangor

Goriad Mis Mai 2021

Rhifyn mis Mai 2021 "Goriad", papur bro Bangor a'r Felinheli
image001

Sefydliadau Bangor yn cydweithio i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant

Dechrau'n gynnar i baratoi ar gyfer 2022

Yn fyw o’r cyfrif: etholaeth Arfon

Blog byw yn dilyn hynt a helynt y cyfrif yn etholaeth Arfon - etholiadau Senedd Cymru