BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Picture-1

Dathlu’r Wythnos Werdd Fawr yng Nghanolfan Affricanaidd Gogledd Cymru

Mae'r ganolfan yn cynnal cyfres o weithgareddau ar ymwybyddiaeth hinsawdd
Bangor-U14

Hoci Ieuenctid: Perfformiadau calonogol gan sêr ifanc Bangor

Prynhawn prysur mewn twrnament hoci ym Mhwllheli

Cynlluniau newydd ar gyfer hwb ymchwil digidol ym Mhrifysgol Bangor

Byddai hynny yn gwella adnoddau digidol yng ngogledd Cymru, gan ddod â chysylltiad 5G i'r ardal

Cynghorydd o’r Felinheli yn codi arian i elusen cancr plant

“Dydi’r geiriau ‘cancr’ a ‘phlant’ ddim i fod yn yr un frawddeg,” medd y Cynghorydd Gareth Griffith

Myfyrwraig o Goleg Menai Bangor yn codi pwysau dros Brydain

Bydd Nikole Roberts yn cystadlu ym Mhencampwriaeth Codi Pwysau Ieuenctid y Byd fis Hydref

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Felin dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth cyntaf

Felin dal i ddisgwyl am eu buddugoliaeth cyntaf

Gêm gyfartal arall yng nghynghrair "Ardal Gogledd Orllewin"

Merched y Wawr Penrhogarnedd yn mynd yn hybrid

Dau ddigwyddiad mewn wythnos

Cyfarfod côr cyntaf ar ôl 18 mis 

Côr dros y Bont - Côr dysgwyr Cymraeg yn ymarfer mewn polytunnel
pics-image-8-210077008

Galw am gynllun tymor hir i ddatrys “sgandal” Parc Bryn Cegin

Mae AS lleol wedi ymateb i’r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i werthiant dau blot

Bangor 1876 yn erbyn Porthaethwy yw darbi mwyaf lleol y Deyrnas Unedig

Cynhaliwyd y gêm gyntaf erioed rhwng y ddau dîm mewn cystadleuaeth cwpan leol yn gynnar yn 2020

Unknown

Dathlu 125 mlwyddiant Pier y Garth

Mae plac arbennig wedi ei roi i nodi'r achlysur
video-1631290440 (1)

🎥 Ymateb darpar feddyg i gyhoeddiad ysgol feddygol

Mae Ffraid yn astudio ar y rhaglen C21 

Trenau trydan a gorsaf fysiau newydd sbon i Fangor

Daw hynny yn rhan o gynllun ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn y gogledd

Sgiliau meddwl uwch gan blant dwyieithog, yn ôl ymchwil Prifysgol Bangor

Fe wnaeth darlithwyr o'r brifysgol ddarganfod bod sgiliau meddwl plant dwyieithog 6.5% yn fwy effeithlon na phlant uniaith

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"

Bangor yn debygol o gael Aelod Seneddol Ceidwadol os bydd newid terfynau etholiadol

“Maen nhw’n trio newid y system i roi mantais iddyn nhw eu hunain"

Dathlu cyhoeddiad “hir-ddisgwyliedig” ar ysgol feddygol i Fangor

Mae’r AS Plaid Cymru dros Arfon wedi croesawu’r cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol 

Gogledd Cymru “gam yn nes” at weld ysgol feddygol lawn yn cael ei sefydlu

Y Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi y bydd mwy o fyfyrwyr meddygol yn treulio eu holl gyfnod hyfforddi yn y gogledd