BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Dr Sarah Pogoda

"Mae gen i ddiddordeb garw mewn gweld sut mae artistiaid yn addasu, a sut mae’r gynulleidfa yn ymateb."

Cynllun trefi £3M yn cynnwys Bangor

Clustnodir y gronfa £3m i annog mentergarwch mewn pedair tref yng ngogledd Cymru 

Gwanwyn Glân yng Ngwynedd

Gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth

Grantiau i brynwyr tro cyntaf adnewyddu tai gwag yng Ngwynedd

"Heb ymyrraeth ar lefel Cymru gyfan, mae’n argyfwng sy’n mynd i ddinistrio ein cymunedau, ein ffordd o fyw, a dyfodol ein plant"

cynganeddu-i-ddysgwyr

Ffansi dechrau cynganeddu?

Mae Menter Iaith Bangor yn cynnig cyfres o weithdai i ddechreuwyr

Merched 1876 yn creu hanes

Stori flaen Goriad Mehefin

Cyfarfod cyhoeddus yn galw i uwchraddio parc lleol

Cynhaliwyd cyfarfod awyr agored i gefnogi’r alwad

Bwriad i sefydlu dwy ganolfan drochi newydd ym Mangor a Thywyn

“Rydyn ni eisiau gwneud y ddarpariaeth yn fwy cyfoes, ac yn fwy hyblyg," meddai Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg

Untitled-design-6

Sefydlu grŵp Facebook Natur Felin

Fforwm i drafod natur a garddio yn y Felinheli yw'r grŵp

Cyhoeddi manylion angladd Frankie Morris

"Peidiwch â gwisgo du"

Gosod camerâu i ddal dihirod ym Mangor a Bae Colwyn 

Nod y fenter Strydoedd Mwy Diogel yw mynd i'r afael â throseddau dwyn, sy'n cyfrif am 60% o'r holl droseddau

Agor cwest i farwolaeth Frankie Morris

Cafodd corff y bachgen 18 oed o Ynys Môn ei ddarganfod mewn coedwig ger Bangor yr wythnos ddiwethaf

Cefnogwyr yn cael dychwelyd ar gyfer gêm Bangor 1876 v Bae Colwyn

100 o gefnogwyr i gael mynd i’r gêm

Gŵyl Gwenllian – cyfle i goffau a dysgu am y dywosoges

Digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o 10 hyd 13 Mehefin

Ieuenctid Bangor a’r Felin yn serennu yn Eisteddfod T

Mae pobol ifanc yr ardal wedi bod yn brysur yn cymryd rhan yn yr wŷl rithiol eleni

Fydd pethau byth ’run fath – ond dydi hynny ddim yn ddrwg i gyd

Y meddyg teulu Dr Catrin Elis Williams ar y newid sydd wedi gorfod digwydd yn ei gwaith bob dydd yn sgil Covid 

Heddlu’n darganfod corff yn y chwilio am Frankie Morris

"Mae ein cydymdeimladau dwysaf a diffuant gyda theulu a ffrindiau Frankie yn ystod yr adeg anodd iawn yma”

Pêl-droed Hwyl yr Haf

Cyflwyno'r gêm i blant 5-11 oed

Gwaith artist lleol i’w weld yn Storiel

Mae'r arddangosfa yn cynnwys gwaith newydd gan Darren Hughes, sy'n byw yn ardal Bethesda

“Cynnydd aruthrol” yn nifer y galwadau am wasanaeth Meddygon Teulu

Nifer y bobol sy'n defnyddio ymgynghoriadau electronig "wedi mynd drwy'r to" meddai Dr Phil White