BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Pobol Gwynedd sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn gallu hawlio £200

Mae’r cynllun hwn wedi’i sefydlu er mwyn helpu pobol i dalu eu biliau tanwydd

£1.5 miliwn am faes “golff gwirion”?

Howard Huws

Mae “cwad” Adeilad Celfyddydau’r Brifysgol yn cael ei ailwampio: ond pam?

“Rhyddhad” ailagor Pont y Borth wedi pedwar mis o waith

Elin Owen

Yn ôl un o gynghorywyr ward Aethwy ar Ynys Môn, Dyfed Wyn Jones, mae hyn yn “gam ymlaen” ac yn “rhyddhad” i drigolion a busnesau lleol
Siop In Stiches a Cream City Clothing

Siop ddillad dynion newydd ym Mangor Uchaf

Marian

Gŵr a gwraig wedi cyfuno eu busnesau

Felin a Llangefni yn rhannu’r pwyntiau

Gwilym John

Gêm gyfartal gynta’r tymor i Felin

Ailedrych ar frwydr “arwyddocaol” rhwng y Brythoniaid a’r Eingl-Sacsoniaid

Bydd yr Athro Peter Field yn traddodi darlith er mwyn dathlu pen-blwydd y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd yn bump oed

Trafod materion lleol yn Hirael

Osian Owen

Bydd cymhorthfa wyneb yn wyneb nesaf Siân yn cael ei chynnal yn Hirael

“Mwy o adroddiadau – ond beth ydach chi’n mynd i’w wneud?”

Osian Owen

Siân Gwenllian yn gofyn am ddiweddariad am wasanaethau fasgiwlar yn Arfon.

Posib astudio gradd lawn mewn meddygaeth ym Mangor o 2024

Elin Owen

“Rydan ni’n gwybod os ydy pobol yn hyfforddi yn lleol, maen nhw’n dueddol o aros yn lleol,” meddai Cadeirydd Pwyllgor Meddygol Teulu Cymru

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Cymhorthfa yn Hirael

10 Chwefror 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 15 Chwefror 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 1 Mawrth 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 15 Mawrth 2023 (Am ddim)

Poblogaidd wythnos hon

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago
Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr yng Ngwobrau Radio Ysbytai Cenedlaethol!

Sarah Wynn Griffiths

Gorsaf Radio’r Flwyddyn 2022 wedi ei henwebu am Orsaf Radio’r Flwyddyn 2023!

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Ionawr 2023)

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Paul Rowlinson yn cyflwyno’i enw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Y Cynghorydd Sir dros ward Rachub yn rhoi enw ymlaen ar ran Plaid Cymru