BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Enid yn 100!

Osian Owen

Un o drigolion adnabyddus Bangor yn dathlu ei phen-blwydd

Felin yn fuddugol yng Nghwpan Cymru

Gwilym John

cael a chael oedd hi yn erbyn CPD Y Glannau
IMG_20220918_150735

Ffiesta peldroed yn Felin

Gwilym John

Codi arian i’r clwb ieuenctid

Caban – dechrau’r diwedd

William Owen

Wrthi’n ei ddatgymalu

Oriel Ffotograffau a Chyfweliad gyda Hanna Baguley, Carwyn Rhys Jones a Richard Jones 

Catrin Elain Roberts

Os na chawsoch chi gyfle i weld gwaith arbennig y ffotograffwyr yn eu harddangosfa yn Storiel yn ddiweddar, dyma gyfle i chi edmygu eu lluniau a dysgu am waith ac ysbrydoliaeth y tri.
IMG_9849

Felin yn yr het i’r Ail Rownd 

Gwilym John

Ennill yng Nghyffordd Llandudno
20220827_153505

CPD Felin ddim yn haeddu colli 4-0

Gwilym John

Yn y gêm tan y pum munud olaf

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Hanner marathon Dinas Bangor

10:00, 23 Hydref (Angen cofrestru ymlaen llaw)

Poblogaidd wythnos hon

seremoni-graddio-prifysgol

Croesawu Seremonïau Graddio’n ôl i Brifysgol Bangor

Catrin Elain Roberts

Gyda Phrifysgol Bangor yn agor ei drysau ar gyfer ei Diwrnod Agored cyntaf eleni, dyma gyfle i edrych yn ôl ar gyfnod y seremonïau graddio.
61539DCE-6408-4783-B972

Cynulleidfaoedd brwd yn llenwi’r Babell lên eleni

kayley sydenham

Bwrlwm y Babell lên yn Eisteddfod Tregaron

Bwrsari newydd gwerth hyd at £2000 i ohebu ar straeon lleol

Lowri Jones

Cyfle gan Golwg i newyddiadurwyr profiadol a chyw-ohebwyr
stondin-bangor-1

Wythnos o weithgareddau cyffrous ar stondin Prifysgol Bangor yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Cafwyd wythnos gyffrous iawn ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos ddiwethaf

Gwobr am farddoni

Menna Baines

Myfyriwr o Benrhos yn dod i’r brig mewn cystadleuaeth ieuenctid
20220810_200029_Moment

Felin ddim yn tanio yn y ddarbi lleol

Gwilym John

Colli yn erbyn Dyffryn Nantlle