BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Cymeradwyo cynnig i godi ffioedd trwyddedau tacsis yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r penderfyniad wedi arwain at bryderon y gallai prisiau tacsis gynyddu

Dros 10,000 o bobol yn dilyn galwad y Ddraig dros annibyniaeth ym Mangor

Cafodd y chweched gorymdaith ei chynnal gan YesCymru ac AUOB Cymru heddiw (dydd Sadwrn, Medi 23)

Diolch, Derek.

Gŵyl y Felinheli

Cofio Derek Staton

Dosbarthu cynnyrch lleol i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor

Nod Cadwyn Ogwen, sy’n cydweithio â’r brifysgol, ydy ei gwneud hi’n haws i gwsmeriaid lleol brynu cynnyrch tymhorol a chynaliadwy o’r ardal

Draig fawr yn arwain gorymdaith annibyniaeth Bangor

Bydd yr orymdaith yn cael ei chynnal ym Mangor ddydd Sadwrn (Medi 23), gyda rali ac adloniant i ddilyn

Prifysgol Bangor yw Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru y Daily Mail

Yn y darn, mae Ysgol Feddygol newydd Bangor yn cael ei chrybwyll fel “un o’r datblygiadau mwyaf arwyddocaol yn hanes y brifysgol”

Pryderon am ddiogelwch disgyblion ar fysiau “gorlawn”

Cadi Dafydd

“Mae fy mhlant rŵan yn gorfod dal bws 7:50 yn y bore, sy’n meddwl eu bod nhw’n hongian rownd Bangor jyst er mwyn iddyn nhw gael sêt”
CELAVI - Future Alternative - BBC Radio 1

Band nu-metal o Fangor CELAVI yn gwneud mwy o sŵn ar BBC Radio 1!

Sarah Wynn Griffiths

CELAVI yn cael sylw ar ‘Future Alternative’ gyda Nels Hylton ar BBC Radio 1

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

27925831461_af961171df_k

HENO: Eich cyfle i brynu’n lleol

Marcî Gŵyl y Felinheli o 17:00PM ymlaen
48190956837_15ec038ab5_5k

Galw am stiwardiaid

Mae’r râs yn digwydd nos Fercher
Untitled-design-18-copy-2

Oes talent yn Felin?

Camwch i’r adwy!

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!

Peint a Sgwrs

19:00, 27 Medi 2023 (Am ddim)

Peint a Sgwrs

19:00, 27 Medi 2023 (Am ddim)

CIC Bang

19:30, 2 Hydref 2023

CIC Bang

19:30, 9 Hydref 2023

CIC Bang

19:30, 16 Hydref 2023

CIC Bang

19:30, 23 Hydref 2023

Poblogaidd wythnos hon

Posib i streic effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yng Ngwynedd

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maen nhw’n gwneud eu gorau i leihau effaith gweithredu diwydiannol yn y sir

Penodi offeiriad o Dde Affrica’n gaplan Prifysgol Bangor

“Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed i weithio mewn cymuned brifysgol ymhlith myfyrwyr a staff wrth wasanaethu’r gymuned ehangach hefyd”

Bygwth label cerddoriaeth gyda dirwy neu garchar am osod posteri i hysbysebu gig

Elin Wyn Owen

“Mae’r ffaith bod arian yn cael ei wario ar bobol i fygwth pobol ifanc yn lle ariannu gweithgareddau i hybu’r celfyddydau yn lleol yn warthus”

Goriad: rhifyn am ddim

William Owen

Newyddion yr haf ac ambell beth arall

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”

Aelodau o Uno’r Undeb ar gynghorau Gwynedd, Caerdydd a Wrecsam am streicio

Bydd y streiciau’n cael eu cynnal fis nesaf tros gynnig tâl y gweithwyr, medd yr undeb
Gorsaf Bad Achub RNLI Biwmares

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Gorsaf Bad Achub RNLI Biwmares

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol arbennig gan Yvonne Gallienne a Sarah Wynn Griffiths ar Radio Ysbyty Gwynedd

‘Dim digon o blant yn dod mewn i’r byd pysgota’

Cadi Dafydd

“Os na bod pysgotwyr y dyfodol yn dod lan, pwy fydd yn edrych ar ôl yr afonydd a’r clybiau ffantastig yma sydd gyda ni yn y dyfodol?”