BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Ugain o bethau bach a mawr yn digwydd i greu newid yng Ngwynedd

Grymuso Gwynedd yn galw ar grwpiau i gyflwyno syniad er mwyn manteisio ar gyllid
ymgyrchwyr YC

Dydd Llun y Golch: YesCymru yn golchi dillad budron Sansteffan

Jac Jolly

Bu grwpiau lleol YesCymru yn tynnu sylw Bangor at sut mae Sansteffan yn neud ffyliaid allan o Gymry

Gigs ysgolion yn agor byd newydd i ddisgyblion yng Ngwynedd

Lowri Jones

Tara Bandito yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ffans miwsic Cymraeg

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Mawrth 2024)
dyc

Chwiaid ar werth!

Gŵyl y Felinheli

Mae traddodiad Pasg y Felinheli’n dychwelyd eto ’leni
Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Seremoni Wobrwyo Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2024 BIPBC

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Seremoni Wobrwyo Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2024 BIPBC

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio arbennig i ddathlu staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Goriad-Mawrth

Lluniau gorymdaith

William Owen

Cerdded drwy Stryd Fawr Bangor yn rhifyn Mawrth Goriad
Felin yn mynd ar y blaen ar ol 37 munud

Gêm yn Seilo o’r diwedd

Gwilym John

Felin yn colli gartref i Langefni

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Audrey a James yn ymuno â chynllun Rhannu Cartref Gwynedd

Mirain Llwyd Roberts

Mae dau unigolyn yn ardal Rhiwlas wedi cael budd mawr o gynllun newydd gan Gyngor Gwynedd

Darganfod llong oedd ar goll ers dros gan mlynedd

Suddodd yr SS Hartdale oddi ar arfordir Gogledd Iwerddon ar ôl cael ei tharo gan dorpido o un o longau tanfor yr Almaen yn 1915

Hoff lyfrau awduron Cymru

Catrin Lewis

Ar Ddiwrnod y Llyfr mae rhai o awduron adnabyddus Cymru wedi bod yn rhannu eu hoff lyfrau gyda golwg360

Prifysgol Bangor: Mae’r Ŵyl Wyddoniaeth yn ei hôl!

Iwan Williams

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Bangor yn ei hôl eleni!
image002-1-1024x576-1

Galw i ddiogelu Barclays Bangor

Osian Owen

Mae bwriad i gau’r gangen ym mis Mai

Wythnos Prentisiaethau Cymru: “Prentisiaethau yn mynd dan y radar”

Cadi Dafydd

“Dw i’n cofio pan oeddwn i yn yr ysgol doedd yna neb yn siarad amdanyn nhw,” medd Cian Owen, sy’n brentis mewn meithrinfa

Un ym mhob deg o famau beichiog yng Ngwynedd yn ysmygu

Mae Siân Gwenllian, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, wedi gofyn pa gymorth sydd ar gael i famau beichiog sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu