BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

20220430_145451

Felin yn gorffen yn 11eg yn y tabl

Gwilym John

Ymdrech fawr yn Llanuwchllyn ond methu sicrhau pwynt er mwyn bod yn 10ed

Newid wrth roi pleidlais

William Owen

Llai o gynghorwyr ym Mangor
CPD Y Felinheli yn denu torfeydd enfawr

CPD Y Felinheli yn denu torfeydd enfawr

Gwilym John

Felin yn chwarae yn dda yn y gemau lleol yn erbyn Nantlle Fêl a Porthmadog

Galw am ddoniau Felin

Gŵyl y Felinheli

Mae Gŵyl y Felin yn sgowtio am dalent

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir
GoriadEbrilltud1

Papur bro yn rhoi sylw i liw y croeso

William Owen

Y datblygiadau sydd ar ymyl y ffordd i mewn i Fangor o’r dwyrain sydd ar flaen Goriad y tro hwn.

CPD Y Felinheli chwe gem heb golli

Gwilym John

Angen un pwynt arall i fod yn hollol saff
4418

Gwynedd Ddigidol

Llion Elis

Cymorth ddigidol yn rhad ac am ddim.

Fflôts 2010

Fideo o’r Archif

Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009
884441397_e31bee6cbb_c

Gŵyl y Felin 2007

Chwerthin, miwsig, a mwy!
876907976_96a6cca050_c

Gŵyl y Felinheli 2006

Blwyddyn y Syrcas
875193739_ee650c3fba_c

Bonjour o Gŵyl Felin 2005

Ffrainc oedd thema’r ŵyl yn 2005
7479742294_3b571120c1_w

Stŵr wrth y Dŵr yn ei ôl!

Dechreuwch ymarfer

Stŵr wrth y Dŵr

19:00, 25 Mehefin (I'w gadarnhau)

Poblogaidd wythnos hon

20170201_122009_Moment

Pwynt gwerthfawr i Felin

Gwilym John

Gêm gyfartal i Felin yn erbyn Dinbych

“Mae wedi bod yn brofiad anhygoel,” medd Maer Bangor, sy’n camu o’r neilltu ym mis Mai

Gwern ab Arwel

Owen Hurcum, y Maer anneuaidd cyntaf yn y byd, wedi bod yn siarad â golwg360

Disgyblion ysgol gynradd ym Mangor yn cerdded dros 1,000 o filltiroedd ar gyfer Wcráin

“Mae’n galonogol gweld pobol ifanc yn arbennig, yn estyn llaw cyfeillgarwch i blant Wcráin”
20170204_061857

Felin yn ennill eto

Gwilym John

Curo Llai 4-3 mewn epic o gêm
Yvonne Gallienne - Radio Ysbyty Gwynedd

Rhaglen Radio elusennol heno

Sarah Wynn Griffiths

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Ras Gyfnewid am Fywyd Gwynedd ac Ynys Môn

Cyfle i chi siapio dyfodol dalgylch Bangor

Gohebydd Golwg360

Ardal Ni 2035 – cyfle i rannu’ch barn am yr ardal

“Angen adolygiad brys” i sefyllfa treth y cyngor yng Ngwynedd

Yn ôl y Cyngor, mae rheolaeth ariannol gadarn, a’r cynnydd o 2.95% yn y dreth cyngor, am eu galluogi i oedi neu ddiddymu 75% o’u toriadau arfaethedig

Codi’r Marcî

Gŵyl y Felinheli

Dio ddim jest yn ymddangos!