calendr360

Heddiw 30 Mai 2024

Cwmwl Tystion ||| / Empathy

19:30 (£15/£13)
Mae’r trwmpedwr Tomos Williams yn dychwelyd i Pontio gyda’r drydedd, a’r bennod ola’ yn ei brosiect Cwmwl Tystion.Yn ymchwilio i hanes ac hunaniaeth Cymru, i gyfeiliant …

Yfory 31 Mai 2024

Ble Mae’r Dail yn Hedfan

11:00–12:00 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

13:30–14:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Ble mae’r dail yn hedfan

14:30–15:30 (Am ddim)
Prynhawn allan i’r teulu hollol AM DDIM!

BLE MAE’R DAIL YN HEDFAN

15:30–16:30 (Am Ddim)
Cynhyrchiad newydd o un o glasuron Arad Goch!

Dydd Sadwrn 1 Mehefin 2024

Sgwrs Bür Aeth #2 ‘Teithiau cerddorol Dafydd Pierce’

14:00–16:00 (Am Ddim)
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda dri o arloeswyr sin cerddoriaeth cyfoes Cymru.

Dydd Gwener 7 Mehefin 2024

‘Lluniau ac Enwau Lleoedd – haenau ystyr.’ Darlith gan Ieuan Wyn

14:00 hyd at 15:30, 17 Mehefin 2024 (Am Ddim)
Fel rhan o gyfres darlithoedd  ystyron a a hanes enwau llefydd yn Eryri, bydd  y Prifardd Ieuan Wyn yn trafod y tirweddau yn  arddangosfa Arfordirol  yr artist Huw Jones.

Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2024

Gweithdy Gyotaku hefo Jane Evans

11:30–13:30 (Am Ddim)
Mae’n fraint cael gweithio ar y cyd hefo Pontio ar Ŵyl Môr i gyflwyno gweithdy difyr hefo artist lleol .

Sgwrs Bür Aeth #3 ‘Atgofion Eurof Williams o sin roc Cymru yn y1970au’

14:00–16:00
Fel rhan o gyfres brosiect llafar Bür Aeth, cawn drafod a hel atgofion gyda thri o arloeswyr sin cerddoriaeth gyfoes Cymru.

Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

‘Lluniau ac Enwau Lleoedd – haenau ystyr.’ Darlith gan Ieuan Wyn

14:00–15:30 (Am Ddim)
Fel rhan o gyflwyniadau ar ystyron a hanes enwau llefydd yn Eryri, bydd y Prifardd Ieuan Wyn yn trafod y tirweddau yn arddangosfa ‘Arfordirol’ yr artist Huw Jones.

Romeo a Juliet

19:30 (£14-£16)
Mae Ballet Cymru, cwmni sydd wedi ennill Gwobr y Critics’ Circle, yn cyflwyno addasiad eithriadol o gampwaith Shakespeare, “Romeo a Juliet”.Mae ymladd dwys, deuawdau angerddol a …

Dydd Sadwrn 15 Mehefin 2024

Golau Arall . Darlith a harwyddo llyfr newydd Glyn Price

14:00–15:30 (Am Ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai llyfr llesiant newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn Golau Arall Mae’r …

Golau Arall Darlith a harwyddo Llyfr newydd Glyn Price

14:00–16:00 (Am ddim)
Ymunwch a ni yn Storiel am bnawn yng nghwmni’r arlunydd tirwedd leol Glyn Price yn trafod ei waith ai  llyfr llesiant newydd  sydd wedi ei gyhoeddi gan Wasg Y Bwthyn  Golau Arall  Mae’r …

Dydd Gwener 28 Mehefin 2024

Gŵyl y Felinheli

19:00 hyd at 17:00, 6 Gorffennaf 2024 (Amrywiol)
Mae Gŵyl y Felinheli’n ôl! 9 diwrnod o weithgareddau i’r teulu cyfan ar lannau’r Fenai, yn cynnwys mwy o weithgareddau i blant nag erioed o’r blaen.

Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2024

10K Y Felinheli

17:45 (£17.00)
Un o rasys 10K mwyaf heriol Gogledd Cymru. Cofrestru Mae cofrestru’n dechrau am 5.45pm ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae rhifau’n cael eu rhoi ar y noson o’r man cofrestru.

Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024

“Brangwyn Y Gwneuthurwr Printiau” Darlith gan Jeremy Yates

14:00–16:00 (Am Ddim)
I cyd fynd hefo arddangosfa MEWN PRINT: SYR FRANK BRANGWYN RA (1867 – 1956) bydd cyfres o dair darlith fydd yn rhoi golwg manwl ar fywyd a gwaith y dyluniwr Frank Brangwyn.