calendr360

Heddiw 25 Medi 2023

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Mercher 27 Medi 2023

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i gymdeithasu yn y Gymraeg. Mae yna groeso i bawb – siaradwyr hen a newydd!

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i sgwrsio yn y Gymraeg i siaradwyr hen a newydd!

Dydd Llun 2 Hydref 2023

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Llun 9 Hydref 2023

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Llun 16 Hydref 2023

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Llun 23 Hydref 2023

CIC Bang

19:30–21:00
Clwb Ieuenctid Cristnogol i bobl ifanc dros 11 (oed uwchradd) yw CIC Bang.

Dydd Mercher 25 Hydref 2023

Peint a Sgwrs

19:00–21:00 (Am ddim)
Cyfle i sgwrsio yn y Gymraeg i siaradwyr hen a newydd!

Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Catrin Finch ac Aoife Ni Bhriain

19:30
Mae Aoife Ní Bhriain, sy’n hanu o Ddulyn, yn un o feiolinyddion mwyaf amryddawn a dawnus ei chenhedlaeth, yn gerddor disglair sy’n feistrolgar ym maes cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth ei …

Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023

Theatr Genedlaethol Cymru: Rhinoseros

19:30
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Rhinoseros gan Eugene Ionesco Addasiad Cymraeg gan Manon Steffan Ros Mewn pentref tawel, mae rhinoseros yn taranu trwy’r strydoedd. Mae pawb wedi drysu’n llwyr.

Dydd Iau 2 Tachwedd 2023

Theatr Genedlaethol Cymru: Rhinoseros

19:30
Theatr Genedlaethol Cymru yn cyflwyno Rhinoseros gan Eugene Ionesco Addasiad Cymraeg gan Manon Steffan Ros Mewn pentref tawel, mae rhinoseros yn taranu trwy’r strydoedd. Mae pawb wedi drysu’n llwyr.