Siarad Cymraeg

Sut gallwch chi helpu pobl trwy siarad Cymraeg

gan Daniela Schlick
Siarad

Mae bellach rhaglenni teledu poblogaidd fel “Iaith ar Daith” ar gael sy’n dangos siwrna’ pobl sy’n dysgu neu ddechrau dysgu Cymraeg. Digon o adloniant ydy’r rhaglen efo’i chymeriadau difyr ar eu taith o ddysgu iaith y nefoedd. Ond sut mae taith dysgwyr Cymraeg go iawn? Sut maen nhw’n symud ymlaen i groesi’r bont i fod yn siaradwr hyderus un diwrnod?

Gadewch i mi rannu stori fy nhaith at yr iaith efo chi. Ar ôl disgyn mewn cariad â Chymru a’r Gymraeg, mynychu cwrs dysgu Cymraeg dros yr haf oedd y cam cyntaf a manteisio ar bob cyfle i siarad cymaint o Gymraeg â phosibl – neu gyn lleied ag oedd gen i ar y dechrau. Rwyf yn ddigon ffodus fy mod i’n byw mewn ardal Gymraeg iawn lle mae cyfleoedd ymhob man i siarad yr iaith. Help mawr i mi oedd sesiynau Panad a Sgwrs yn y siop lyfrau Palas Print yng Nghaernarfon a gweithgareddau eraill i ddysgwyr lle oedd Cymry Cymraeg clên iawn yno i siarad efo ni. Nhw oedd yn allweddol i wneud i fi fentro allan a mynychu digwyddiadau Cymraeg – rhai Cymraeg go iawn!

Ces i brofiadau bythgofiadwy efo Côr dros y Bont, côr dysgwyr a Chymry Cymraeg, yn cystadlu mewn Eisteddfodau lleol ac ar lwyfan y Genedlaethol. Heb sôn am fod yn aelod o gôr Eisteddfod Ynys Môn yn 2017!

7 mlynedd ymlaen, rwyf bellach yn rhedeg sesiynau sgwrsio i ddysgwyr fy hun bob yn ail nos Fercher yn y Tap & Spile, yn trefnu digwyddiadau ac yn gweithio i Fentrau Iaith Cymru sy’n creu cyfleoedd i bobl siarad Cymraeg – i siaradwyr hen a newydd.

Ar fy nhaith hyd yn hyn, beth sy’ wedi fy helpu i fwyaf? Pobl oedd yn glên iawn ac yn ddigon amyneddgar i siarad efo fi. Siarad sy’n allweddol wrth ddysgu iaith. Mae llawer o ddysgwyr o gwmpas sy’n awyddus i siarad Cymraeg. Beth am rannu eich iaith efo nhw i’w helpu? Popeth sydd angen ei wneud ydy siarad eich mamiaith – ar y stryd, mewn gig, mewn gwyliau, dros y ffens efo’r cymdogion. Mae cyfleoedd di-ri’!

Neu trwy ymuno â chynlluniau fel cynllun SIARAD gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. Mae SIARAD yn paru dysgwr a siaradwr profiadol iddyn nhw gyfarfod am uchafswm o 10 awr dros gyfnod o rai wythnosau neu fisoedd. Cewch fynd i’r caffi, i gig, mynd am dro neu beth bynnag sy’n apelio. Os oes gennych chi ddiddordeb, mae mwy o wybodaeth ar wefan y Ganolfan Siarad | Dysgu Cymraeg. Neu e-bostiwch b.l.glyn@bangor.ac.uk ac audra.roberts@bangor.ac.uk

Ac mae’ch Menter iaith leol yn gwybod am gyfleoedd i helpu dysgwyr. Menter Iaith Bangor a Hunaniaith sydd yma i helpu yng Ngwynedd.

Dowch i’n helpu ni! Mae pob gair yn cyfrif.