BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin
cwm-1a

Dathlu 50mlynedd Cwm-Rhyd-y-Rhosyn yn Eisteddfod yr Urdd

Daniela Schlick

Gwahoddiad i blant o bob oed a phob cwr o Gymru

Dihangfa fawr

Gwilym John

CPD Y Felinheli yn llwyddo i osgoi disgyn allan o’r trydydd haen

Pryderon am “effaith enfawr” cyfyngiadau posib ar fisas graddedigion

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau sydd wir o bryder i mi ydy y bydd yr effaith yma’n cael ei theimlo’n wahanol mewn ardaloedd gwahanol”

“Da ni yma i aros”

Marian

Cefnogi Palestina ym Mangor
Llun-i-gyd-fynd

Bwrw bol ym Mhenrhosgarnedd

Osian Owen

Bydd y gymhorthfa yn cael ei chynnal ar 24 Mai
CPD Merched Felin yn ennill Cwpan Her Arfordir Gogledd Cymru

CPD Merched Felin yn ennill Cwpan 

Gwilym John

Curo Llanystumdwy yn ffeinal Cwpan NWCFA

Marwolaeth sydyn rheolwr CPD Y Felinheli

Gwilym John

Colled enfawr i’r teulu, y clwb peldroed, a’r gymuned 

Newid mewn cae

William Owen

Y gwahaniaeth mewn tair blynedd

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Untitled-design-2024-02T182139

Dathlu 40 yn Central Garage

Ar Goedd

Mae garej ar y safle ers o leiaf can mlynedd

CPD Y Felinheli dal i obeithio

Gwilym John

Curo Llannefydd 2-0, ac yn brwydro i aros yng nghynghrair “Ardal Gogledd Orllewin”

Hanes a chyfrinachau’r gorffennol yn cysylltu cenedlaethau

Llinos Iorwerth

Hwb i gynllun lleol gan y Loteri Genedlaethol yn ystod wythnos pontio’r cenedlaethau

Nwyddau wedi torri?

Marian

Dewch a nhw i gaffi trwsio Bangor

Pam fod recriwtio pobol ddwyieithog yn gymaint o her?

Bydd Prifysgol Bangor yn ymchwilio er mwyn darganfod beth all gael ei wneud i wella’r sefyllfa

Drws Anna, nofel gan Dafydd Apolloni

Dafydd Apolloni

Tiwtor iaith ac ymchwilydd PhD Bangor yn cyhoeddi nofel.