BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Trioleg arloesol yn cynnig profiad theatr newydd ym Mangor

Erin Telford Jones

Olion, gan gwmni Fran Wen yn torri tir newydd gan addo profiad rhyngweithiol o gwmpas dinas Bangor.

Gwella sgiliau yn y gymuned i annog ailddefnyddio

Erin Telford Jones

Mae menter newydd wedi’i lansio i helpu cymunedau atgyweirio er mwyn lleihau gwastraff.
Untitled-design-2024-17T150243

Dewiswch logo’r Eisteddfod

Ar Goedd

Mae’r bleidlais ar agor!

Affrica, Bangor a Nant Gwrtheyrn

Meirion Owen

Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru yn mynd ar drip ddiwyllianol i Nant Gwrtheyrn

Pleidleisio: Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn y cyhoedd

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan y Cyngor ar newid y drefn bleidleisio arfaethedig

O Chelsea i Fangor!

Siân Gwenllian

Mae gardd gyfan wedi’i chludo o Chelsea i Dreborth

Lluniau Gŵyl y Felinheli

Osian Owen

Diolch i Delwedd am gofnodi’r wythnos arbennig

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Gorffennaf 2024)
Untitled-design-2024-23T151808

Cyhoeddi rhaglen Gŵyl y Felin

Gŵyl y Felinheli

Mae’r 9 diwrnod o weithgareddau wedi eu cyhoeddi

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Wynne Roberts - Ras Gyfnewid Ynys Môn a Gwynedd 2024

Ras Gyfnewid Ynys Môn a Gwynedd yn codi dros £30,000 at Cancer Research UK hyd yn hyn!

Sarah Wynn Griffiths

Digwyddiad 24 awr elusennol cymunedol ym Mangor i godi arian tuag at ymladd canser
Radio Ysbyty Gwynedd - Rhaglen Elusennol Whizz Kidz

Radio Ysbyty Gwynedd yn cefnogi Whizz Kidz

Sarah Wynn Griffiths

Rhaglen radio elusennol arbennig ar Radio Ysbyty Gwynedd
Ras Gyfenwid Ynys Môn a Gwynedd

Ras Gyfnewid Ynys Môn a Gwynedd

Sarah Wynn Griffiths

Digwyddiad elusennol cymunedol arbennig ym Mangor i godi arian tuag at ymladd canser
Llun

Preswylydd o Fangor yn taclo Her Tri Chopa Cymru

Iwan Williams

Wŷr yn taclo tri copa yng Nghymru mewn un diwrnod, er cof am Mamgu ‘anhygoel’

Crysau lliwgar Gŵyl y Felin

Ar Goedd

Dyma eich cyfle olaf i fachu bargen

Achredu’r rhaglen ôl-radd gyntaf yng Nghymru i arbenigo mewn anghenion dysgu ychwanegol

Mae Prifysgol Bangor wedi cael eu hachredu i gyflwyno’r cymhwyster

Chwilio am gast cymunedol

Frân Wen

Digwyddiad theatrig unigryw ym Mangor gan Frân Wen
casi

Cerdded yn ôl i Emaus

Marian

Her codi arian 28 diwrnod