BangorFelin360

Gwefan fro Bangor a’r Felinheli

Llun

Preswylydd o Fangor yn taclo Her Tri Chopa Cymru

Iwan Williams

Wŷr yn taclo tri copa yng Nghymru mewn un diwrnod, er cof am Mamgu ‘anhygoel’

Crysau lliwgar Gŵyl y Felin

Ar Goedd

Dyma eich cyfle olaf i fachu bargen

Achredu’r rhaglen ôl-radd gyntaf yng Nghymru i arbenigo mewn anghenion dysgu ychwanegol

Mae Prifysgol Bangor wedi cael eu hachredu i gyflwyno’r cymhwyster

Chwilio am gast cymunedol

Frân Wen

Digwyddiad theatrig unigryw ym Mangor gan Frân Wen
casi

Cerdded yn ôl i Emaus

Marian

Her codi arian 28 diwrnod

Croeso Cymraeg i Gymdeithas Affrica Gogledd Cymru

Meirion Owen

Chwerthin, ymarfer a chael hyder yn y Gymraeg
Gŵyl Pier Bangor 2024

Dathliadau Gŵyl Pier Bangor!

Sarah Wynn Griffiths

Pier Garth Bangor yn croesawu miloedd o bobl i ddathlu penblwydd y Pier yn 128!

Noson Agored Radio Ysbyty Gwynedd

Sarah Wynn Griffiths

Cyfleoedd i wirfoddoli gyda’r tîm yn Radio Ysbyty Gwynedd ym Mangor

Cadair Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 i Lois Medi Wiliam

Mae hi’n dod o Benrhosgarnedd yn wreiddiol, ac yn byw yng Nghaernarfon erbyn hyn

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Mae gen ti Ddreigiau / You’ve Got Dragons

10:30, 22 Mehefin – 27 Mehefin (£8 i bawb. Tocyn Teulu: £28 (i 4))

Gŵyl y Felinheli

19:00, 28 Mehefin – 17:00, 6 Gorffennaf (Amrywiol)

Dylan a Neil adra yn Felin

14:00, 2 Gorffennaf (Am ddim)

10K Y Felinheli

17:45, 3 Gorffennaf (£17.00)

Poblogaidd wythnos hon

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin
cwm-1a

Dathlu 50mlynedd Cwm-Rhyd-y-Rhosyn yn Eisteddfod yr Urdd

Daniela Schlick

Gwahoddiad i blant o bob oed a phob cwr o Gymru

Dihangfa fawr

Gwilym John

CPD Y Felinheli yn llwyddo i osgoi disgyn allan o’r trydydd haen

Pryderon am “effaith enfawr” cyfyngiadau posib ar fisas graddedigion

Cadi Dafydd

“Un o’r pethau sydd wir o bryder i mi ydy y bydd yr effaith yma’n cael ei theimlo’n wahanol mewn ardaloedd gwahanol”

“Da ni yma i aros”

Marian

Cefnogi Palestina ym Mangor
Llun-i-gyd-fynd

Bwrw bol ym Mhenrhosgarnedd

Osian Owen

Bydd y gymhorthfa yn cael ei chynnal ar 24 Mai
CPD Merched Felin yn ennill Cwpan Her Arfordir Gogledd Cymru

CPD Merched Felin yn ennill Cwpan 

Gwilym John

Curo Llanystumdwy yn ffeinal Cwpan NWCFA

Marwolaeth sydyn rheolwr CPD Y Felinheli

Gwilym John

Colled enfawr i’r teulu, y clwb peldroed, a’r gymuned