Menna Baines

Menna Baines

360 BangorFelin360

Fydd pethau byth ’run fath – ond dydi hynny ddim yn ddrwg i gyd

Y meddyg teulu Dr Catrin Elis Williams ar y newid sydd wedi gorfod digwydd yn ei gwaith bob dydd yn sgil Covid