Fydd pethau byth ’run fath – ond dydi hynny ddim yn ddrwg i gyd

Y meddyg teulu Dr Catrin Elis Williams ar y newid sydd wedi gorfod digwydd yn ei gwaith bob dydd yn sgil Covid 

gan Menna Baines

Dyma’r cyntaf mewn cyfres o glipiau fideo gan wahanol bobol yn sôn sut mae pethau wedi bod arnyn nhw yn y gwaith mewn cyfnod digynsail.

1 sylw

Nia Humphreys
Nia Humphreys

Diolch Catrin am glip fideo diddorol a pherthnasol am am godi cwr y llen ar dy waith yn ystod y cyfnod heriol yma.

Mae’r sylwadau wedi cau.