Catrin Elain Roberts

Catrin Elain Roberts

Bangor

Oriel Ffotograffau a Chyfweliad gyda Hanna Baguley, Carwyn Rhys Jones a Richard Jones 

Catrin Elain Roberts

Os na chawsoch chi gyfle i weld gwaith arbennig y ffotograffwyr yn eu harddangosfa yn Storiel yn ddiweddar, dyma gyfle i chi edmygu eu lluniau a dysgu am waith ac ysbrydoliaeth y tri.
seremoni-graddio-prifysgol

Croesawu Seremonïau Graddio’n ôl i Brifysgol Bangor

Catrin Elain Roberts

Gyda Phrifysgol Bangor yn agor ei drysau ar gyfer ei Diwrnod Agored cyntaf eleni, dyma gyfle i edrych yn ôl ar gyfnod y seremonïau graddio.
stondin-bangor-1

Wythnos o weithgareddau cyffrous ar stondin Prifysgol Bangor yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Cafwyd wythnos gyffrous iawn ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos ddiwethaf

Wythnos o lwyddiannau yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Catrin Elain Roberts

Llongyfarchiadau mawr i holl gystadleuwyr Bangor a’r Felinheli yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Llwyddiannau Llenyddol Lleol

Catrin Elain Roberts

Cystadlaethau Cyfansoddi a Chreu Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

Diwrnod llwyddiannus dros ben yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Llwyddiannau Bangor a’r Felinheli ar ddydd Gwener yr Eisteddfod

Llwyddiannau lleol yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Rhagor o blant a phobl ifanc Bangor yn serennu

Diwrnod braf ar y maes!

Catrin Elain Roberts

Ail ddiwrnod Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych