Llwyddiannau lleol yn y ’Steddfod

Rhagor o blant a phobl ifanc Bangor yn serennu

gan Catrin Elain Roberts

Llongyfarchiadau enfawr i Fflur Erin Edwards o Ysgol Tryfan am dderbyn y wobr 1af yng nghystadleuaeth Cyflwyno Alaw Werin Unigol Blwyddyn 7, 8 a 9.

Da iawn hefyd i Adam James Syska o Ysgol Friars am gystadlu yn y gystadleuaeth Unawd Pres Blwyddyn 7, 8 a 9.