Gŵyl y Ferch yn rhoi llwyfan i ffilmiau byrion merched y gogledd

Elin Owen

Bydd ffilmiau gan 19 o wneuthurwyr ffilm fenywaidd yn cael eu dangos yng nghanolfan Pontio ym Mangor heno (nos Fercher, Mawrth 8)

Cynnal protest Adennill y Nos ym Mangor yn erbyn trais ar sail rhywedd a hunaniaeth

Cadi Dafydd

“Mae’n rhaid i ni gymryd safiad yn ei erbyn o sy’n golygu bod rhaid i ni ddod at ein gilydd a herio sefyllfaoedd sy’n annog casineb”

Heddlu’r Gogledd “yn parhau i dargedu unigolion sy’n ceisio dod â chyffuriau i gymunedau Gwynedd”

Daw sylwadau’r Ditectif Arolygydd Richard Griffith ar ôl i ddau ddyn gael eu carcharu am gynhyrchu canabis ar raddfa ddiwydiannol

Lansio clwb atgofion chwaraeon newydd yng Nghlwb Pêl-droed Bangor 1876

Lowri Larsen

“Rydym yn targedu yn enwedig pobol hŷn, pobol sydd efallai efo dementia, pobol sydd yn unig, pobol sydd yn awyddus i fod yng nghwmni pobol eraill”

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i’r Iaith

Arddangosfa’n dangos dirywiad mewn gwerthoedd a safonau cymdeithasol ac economaidd

Lowri Larsen

‘Anfodlonrwydd’ yn Storiel gan Laurence Gane yn brosiect gafodd ei roi at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo ar sail blynyddoedd o ffotograffau
rpt

Dydd Miwsig Cymru Ysgol Y Felinheli!

Ysgol Y Felinheli

Plant Ysgol Y Felinheli yn dathlu Dydd Miwsig Cymru
William Owen - Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o gyflwynwyr radio!

Sarah Wynn Griffiths

Cyfleoedd i ysgolion uwchradd i gyd-weithio gyda’r orsaf radio ysbyty poblogaidd ym Mangor