Cabinet Cyngor Gwynedd yn cytuno ar gynnig i godi premiwm treth cyngor ail dai i 150%

Bydd y cynnig yn mynd o flaen y cyngor llawn fis nesaf, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar gynghorwyr mewn sawl sir i argymell cynyddu’r dreth

Oxfam Bangor i Gau?

Howard Huws

Si bod siop Oxfam Bangor i gau.

Cwrs Adfent Tregarth “yn mynd at wraidd a thraddodiadau stori’r Nadolig”

Lowri Larsen

“Rydym wir angen gobaith ar hyn o bryd,” meddai’r Parchedig Sara Roberts

Ethol Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

“Mae clwb Ffermwyr Ifanc yn ffordd dda i bobol sydd ddim o gefndir ffarmio ddysgu am amaethyddiaeth”

Ystyried cynyddu’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi i 150% yng Ngwynedd

Bydd Aelod Cabinet Cyllid y Cyngor hefyd yn argymell bod unrhyw arian ychwanegol ddaw i’r Cyngor yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â digartrefedd
20221112_154458-frame-at-0m14s

Buddugoliaeth fawr i Felin

Gwilym John

Curo Llai yn y gynghrair ar ol cael stîd yno bethefnos ynghynt
Cymru-v-Lloegr

Dangos gemau Cwpan y Byd yn y capel

Menna Baines

A dangos ffydd wrth gefnogi Cymru

“Rhesymau personol a rhai gwleidyddol” tu ôl i benderfyniad Hywel Williams i beidio sefyll eto

Huw Bebb

Aelod Seneddol Arfon yn trafod ei yrfa ac yn hel atgofion wrth iddo gyhoeddi ei fod yn camu’n ôl o fyd gwleidyddiaeth