Frân Wen

Frân Wen

Bangor

Deian a Loli y hedfan i lwyfan Bangor

Frân Wen

Yr efeilliaid direidus yn camu i fyd theatr byw am y tro cyntaf erioed.

Chwilio am Deian a Loli i lwyfannau Cymru

Frân Wen

Chwilio am blant rhwng 11-14 oed i gymryd rhan Deian a Loli mewn drama lwyfan newydd.

Cymuned greadigol newydd ym Mangor

Frân Wen

Grŵp yn barod i greu gwaith mewn llefydd annisgwyl yn y ddinas.