William Owen

William Owen

Bangor

Pêl-droed Hwyl yr Haf

William Owen

Cyflwyno’r gêm i blant 5-11 oed

Datgelu enw’r ‘artist’

William Owen

Gwaith y dyn sydd ar goll

Gwobr am ddysgu Cymraeg

William Owen

Enillydd o Wlad Groeg
Y craen melyn wnaeth ddechrau'r gwaith

Agor y Stryd Fawr gam yn nes

William Owen

Dau adeilad wedi dod i lawr