Dechrau dathlu Gwyl Dewi

Gorymdaith ym Mangor

William Owen
gan William Owen

Hwn yw’r cyntaf o sawl diwrnod o weithgareddau i ddathlu’r wyl ym Mangor.