Goriad mis Gorffennaf ar gael

Cefnogaeth wael i fusnesau bach: Anna Pritchard

William Owen
gan William Owen

Yn rhifyn y mis yma y dylunydd tecstiliau Anna Pritchard sy’n ateb cwestiyau’r Goriad. Prin ydi’r help sydd i’w gael i fusnesau bach, meddai.