Goriad

Rhifyn mis Chwefror ar gael

William Owen
gan William Owen

Siopau sy’n ei werthu:

Post Perhosgarnedd

Londis Y Feliheli

Kwiks, Stryd Fawr

Late Stop Bangor Uchaf

Awen Menai, Porthaethwy

Garej Beran Deiniolen

Na Nog, Y Maes, Caernarfon