Datgelu enw’r ‘artist’

Gwaith y dyn sydd ar goll

William Owen
gan William Owen

Mae cyfaill Frankie Morris, y dyn o Landegfan sydd ar goll, yn dweud mai Frankie a beintiodd y gair ‘Crazy’ ar adeilad yr hen swyddfa bost ym Mangor.

Yn y Daily Post dydd Gwener, 21 Mai, mae’n gofyn i’r arwydd gael ei adael yno fel arwydd o barch i Frankie.