Lluniau Gŵyl y Felinheli

Diolch i Delwedd am gofnodi’r wythnos arbennig

gan Osian Owen

Ydi pobol y Felinheli wedi dad-flino ar ôl wythnos arbennig yng Ngŵyl y Felinheli?

Diolch o galon i Delwedd am gofnodi’r wythnos arbennig gyda’u camera.

Mae’r casgliad llawn o luniau o’n holl ddigwyddiadau ar ein gwefan: gwylfelin.org/lluniau.html

Ond dyma flas am y tro.

Dweud eich dweud