Nia Humphreys

Nia Humphreys

360 Golwg360 BangorFelin360
Dewi-Llewelyn

Marwolaeth annisgwyl y cyn-gynghorydd a’r dyn busnes llwyddiannus, Dewi Llewelyn, yn 62 oed. 

Syfrdanwyd ardal Bangor a thu hwnt i glywed yn ddiweddar y newyddion trist am farwolaeth sydyn ac annisgwyl Dewi Llewelyn yn dilyn trawiad ar y galon. (Yn seiliedig yn bennaf ar deyrnged arbennig a draddodwyd gan Iwan Edgar, ei bartner busnes, yn angladd Dewi yn Amlosgfa Bangor ar Fai 21).