Nia Humphreys

Nia Humphreys

image0-1

Cyngerdd arbennig yn PJ

Nia Humphreys

Dathlu canmlwyddiant Adran Gerdd y Brifysgol ym Mangor
Taith-Gerdded-myw-Mehefin-30-2021-1

Merched Bangor yn Hel Merched!!

Nia Humphreys

(Hanes taith ddiddorol gan Nerys Pritchard) 
Dewi-Llewelyn

Marwolaeth annisgwyl y cyn-gynghorydd a’r dyn busnes llwyddiannus, Dewi Llewelyn, yn 62 oed. 

Nia Humphreys

Syfrdanwyd ardal Bangor a thu hwnt i glywed yn ddiweddar y newyddion trist am farwolaeth sydyn ac annisgwyl Dewi Llewelyn yn dilyn trawiad ar y galon. (Yn seiliedig yn bennaf ar deyrnged arbennig a draddodwyd gan Iwan Edgar, ei bartner busnes, yn angladd Dewi yn Amlosgfa Bangor ar Fai 21).