Howard Huws

Howard Huws

Oxfam Bangor i Gau?

Howard Huws

Si bod siop Oxfam Bangor i gau.

“Goriad” Chwefror 2022

Howard Huws

Rhifyn Chwefror 2022 Papur Bro Bangor a’r Felinheli.

“Goriad” Ionawr 2022

Howard Huws

Rhifyn Ionawr 2022 papur bro Bangor a’r Felinfeli.

“Goriad” Mehefin 2022.

Howard Huws

Rhifyn Mehefin 2022 “Goriad”, papur bro Bangor a’r Felinheli.

I ble mae’r £1.35 biliwn yn mynd?

Howard Huws

Cylch yr Iaith yn holi ynghylch arian twristiaeth Gwynedd.

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Howard Huws

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

“Safle Treftadaeth y Byd” yn fygythiad i’r Gymraeg?

Howard Huws

Galwad am warchod cymunedau rhag gor-dwristiaeth.