BangorFelin360

Gŵyl y Ferch yn rhoi llwyfan i ffilmiau byrion merched y gogledd

gan Elin Owen

Bydd ffilmiau gan 19 o wneuthurwyr ffilm fenywaidd yn cael eu dangos yng nghanolfan Pontio ym Mangor heno (nos Fercher, Mawrth 8)

Darllen rhagor

Cynnal protest Adennill y Nos ym Mangor yn erbyn trais ar sail rhywedd a hunaniaeth

gan Cadi Dafydd

"Mae’n rhaid i ni gymryd safiad yn ei erbyn o sy’n golygu bod rhaid i ni ddod at ein gilydd a herio sefyllfaoedd sy’n annog casineb"

Darllen rhagor

Heddlu’r Gogledd “yn parhau i dargedu unigolion sy’n ceisio dod â chyffuriau i gymunedau Gwynedd”

Daw sylwadau'r Ditectif Arolygydd Richard Griffith ar ôl i ddau ddyn gael eu carcharu am gynhyrchu canabis ar raddfa ddiwydiannol

Darllen rhagor

Lansio clwb atgofion chwaraeon newydd yng Nghlwb Pêl-droed Bangor 1876

gan Lowri Larsen

"Rydym yn targedu yn enwedig pobol hŷn, pobol sydd efallai efo dementia, pobol sydd yn unig, pobol sydd yn awyddus i fod yng nghwmni pobol eraill"

Darllen rhagor

Mudiadau’n mynegi pryder am fwriad Adran Addysg Gwynedd o ran addysg Gymraeg

Dydy Categori 3 ddim yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd Gwynedd, yn ôl Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith a Dyfodol i'r Iaith

Darllen rhagor

Arddangosfa’n dangos dirywiad mewn gwerthoedd a safonau cymdeithasol ac economaidd

gan Lowri Larsen

'Anfodlonrwydd' yn Storiel gan Laurence Gane yn brosiect gafodd ei roi at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo ar sail blynyddoedd o ffotograffau

Darllen rhagor

rpt

Dydd Miwsig Cymru Ysgol Y Felinheli!

gan Ysgol Y Felinheli

Plant Ysgol Y Felinheli yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

Darllen rhagor

William Owen - Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd yn ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol o gyflwynwyr radio!

gan Sarah Wynn Griffiths

Cyfleoedd i ysgolion uwchradd i gyd-weithio gyda'r orsaf radio ysbyty poblogaidd ym Mangor

Darllen rhagor