Newid mewn cae

Y gwahaniaeth mewn tair blynedd

William Owen
gan William Owen

Mae hyn wedi digwydd mewn lle sy’n ddiarth i rai.  Mae’r ateb ble mae o yn rhifyn mis Mai o’r Goriad sydd ar gael erbyn hyn.

Yn y papur y tro yma hefyd – 23 o dai fforddiadwy i’r Felinheli.

A llawer, llawer mwy……yn cynnwys colofn newydd – Byd Begw.

Dweud eich dweud