Newid golwg adeilad yn Hirael

Stori flaen Goriad mis Ebrill

William Owen
gan William Owen

Lluniau Lieam Williams, gweithiwr ieuenctid ym Mangor sydd ar flaen Goriad y mis yma.  Roedd yn rhan o’r gwaith i newid golwg adeilad Clwb Bowlio Bangor yn Hirael.  Plant a phobl ifanc yr ardal fu’n gweithio efo Andy Birch, Dime One i roi lliw i’r lle.