Aelod Seneddol wedi ei synnu gan anrhydedd

Hywel Williams i dderbyn Rhyddfraint Dinas Bangor

gan Marian
Hywel-williams

Mae Cyngor Dinas Bangor am gydnabod cyfraniad helaeth yr Aelod Seneddol lleol i’r gymuned drwy roi rhyddfraint y ddinas iddo.

Yn ôl Hywel Williams, ‘rwy’n hynod o falch clywed fod y Cyngor wedi dewis cynnig rhyddid y ddinas i mi. Doeddwn i ddim yn disgwyl anrhydedd fel hyn ac yn dal i fod wedi fy synnu. Bu gwasanaethu pobl Bangor a’r ddinas yn ddigon o anrhydedd ynddo’i hun. Rwy’n hynod o ddiolchgar i’r Cyngor, y Cynghorwyr ac i bobl Bangor am yr anrhydedd.’

Yn ogystal ag am ei waith fel Aelod Seneddol, roedd y Cyngor am gydnabod ei flynyddoedd o waith cymunedol tu allan i’r byd gwleidyddol.

.