Trac newydd ‘NEB ARALL’ gan CELAVI o Fangor yn cael ei chwarae ar BBC Radio 1!

‘NEB ARALL’ gan CELAVI yn cael ei chwarae ar ‘BBC Introducing Rock’ gydag Alyx Holcombe

Sarah Wynn Griffiths
gan Sarah Wynn Griffiths
CELAVI - NEB ARALL - BBC RADIO 1

Bydd trac newydd sbon ‘NEB ARALL’ gan CELAVI, band metal | nu-metal | goth o Fangor yn cael eu chwarae ar BBC Radio 1, ar y rhaglen radio ‘BBC Introducing Rock’ gydag Alyx Holcombe.

Bydd ‘NEB ARALL’ yn cael ei chwarae o 1yb ymlaen, bore Mawrth, 4ydd o Orffennaf ar yr orsaf radio genedlaethol.

Rhyddhawyd ‘NEB ARALL’, dydd Gwener, 30 o Fehefin ar y label annibynnol MERAKI, ac mae’r trac eisoes wedi cael cefnogaeth gan Adam Walton ar BBC Introducing in Wales ar BBC Radio Wales.

Mae’r band wrth eu boddau gyda’r newyddion enfawr a methu disgwyl clywed eu trac ar BBC Radio 1!

Dywedodd CELAVI “Mae hyn yn freuddwyd wedi dod yn wir! Mae’n gymaint o fraint cael ein chwarae ar BBC Radio 1 a da ni mor ddiolchgar i Alyx a’r tîm am roi’r platfform enfawr yma i ni. Da ni’n ffans enfawr o Alyx a’r hyn mae hi’n ‘neud i gefnogi miwsig trwm yn y sîn. Mae’n mynd i fod yn hollol anhygoel gwrando ar y rhaglen a chlywed ein trac newydd sbon yn y Gymraeg ar BBC Radio 1!”.

Gwrandewch ar ‘NEB ARALL’ gan CELAVI ar raglen radio ‘BBC Introducing Rock’ gydag Alyx Holcombe ar BBC Radio 1, o 1yb ymlaen, 4ydd o Orffennaf ar BBC Radio 1, BBC Sounds ac yma: https://www.bbc.co.uk/programmes/m001n6f1

CELAVI yw Gwion a Sarah, band metal | nu-metal | goth o Fangor yng Ngogledd Cymru. Dylanwadir eu cerddoriaeth hefyd gan sŵn diwydiannol | electro a roc – gan ddod ag elfen newydd i fetal. Mae sŵn eu cerddoriaeth yn cael ei gyrru gan y gitars sy’n gwrthdaro’n ddramatig gyda llais meddal Sarah sy’n ’neud iddynt sefyll allan o’r dorf.

Yn chwifio’r faner dros fetal Cymreig, mae CELAVI wedi cael dros filiwn o ffrydiau yn rhyngwladol ac wedi derbyn cefnogaeth gan Amazon Music, gan gael eu hychwnaegu at eu rhestrau chwarae golygyddol ‘Best New Bands’ a ‘Breakthrough Rock’ tra hefyd yn derbyn cefnogaeth gan BBC Introducing ar BBC 6 Music a BBC Introducing in Wales. Cafodd y gân ‘DYMA FI’ (Chwefror 2023) ei ddewis fel ‘Trac yr Wythnos’ gan BBC Radio Cymru, gyda BBC Radio Cymru yn galw CELAVI yn ‘y peth mwyaf swnllyd i ddod o Ogledd Cymru”.

Mae ‘NEB ARALL’ yn drac llawn egni, nu-metal, goth, yn sôn am adnabod eich hunan werth. Mae’n anthem vibes prif gymeriad, sy’n ein hatgoffa na fydd rhai pobl yn gweld eich gwerth chi, ac mae hyn yn iawn. Mae’n nodyn i fod yn brif gymeriad yn eich stori eich hun, i fod yn chi, ac i droi hon yn uchel!

Bydd CELAVI’n rhyddhau eu halbwm gyntaf ‘DOLOREM’ 28 o Orffennaf, gyda lansiad yr albwm a pherfformiad byw yn HMV Caerdydd 29 o Orffennaf.

Am ragor o wybodaeth: www.wearecelavi.com