Nadolig ar Radio Ysbyty Gwynedd!

Ymunwch â chriw Radio Ysbyty Gwynedd sydd efo gwledd o raglenni ar eich cyfer chi dros yr Ŵyl!

Sarah Wynn Griffiths
gan Sarah Wynn Griffiths

Mae Radio Ysbyty Gwynedd, elusen gofrestredig yn edrych ‘mlaen at gadw cwmni i’r cleifion yn Ysbyty Gwynedd a’n cymuned ehangach dros y Nadolig. 

Bydd yr orsaf radio ysbyty ym Mangor yn darlledu rhaglenni arbennig Nadoligaidd yn ystod y Nadolig gan gynnwys ‘Country Christmas’ efo Iona ac Andy, ‘Meddygfa Nadolig Kev Bach’, ‘Miwsig Nadolig Sarah Wynn’ a ‘Christmas Musical Medicine’ gydag Yvonne Gallienne.

Bydd yna raglenni byw Nadoligaidd hefyd yn cael eu darlledu gan gynnwys ‘Bora Nadolig’ efo Wynne Elvis ac Iwan, a rhaglen arbennig Nadoligaidd efo Mici Plwm.

Yn ogystal â’r holl raglenni, bydd cyngherddau arbennig gan gynnwys Cyngerdd Nadolig Gruff a Steff, Cyngerdd Nadolig Ysbyty Gwynedd a Chyngerdd Nadolig Hosbis Dewi Sant.

Am ragor o wybodaeth am y wledd o raglenni ar gael i gadw cwmni i chi’r Nadolig yma, ewch ar wefan Radio Ysbyty Gwynedd: www.radioysbytygwynedd.com, Ap Radio Ysbyty Gwynedd, neu ar gyfryngau cymdeithasol Radio Ysbyty Gwynedd.

Mae Radio Ysbyty Gwynedd ar gael nawr ar Alexa – gofynnwch i Alexa ‘Play Bangor Hospital Radio’.

Gall cleifion yn Ysbyty Gwynedd wrando ar Radio Ysbyty Gwynedd ar sianel 1 ar eu clustffonau yn yr ysbyty. Gall ein cymuned ehangach wrando ar-lein: www.radioysbytygwynedd.com, ar Ap Radio Ysbyty Gwynedd a hefyd ar Alexa.

Cafodd Radio Ysbyty Gwynedd ei enwi’n ‘Orsaf Radio Ysbyty’r Flwyddyn 2022’ y DU gan y Gymdeithas Darlledu Ysbytai ac enillodd hefyd y wobr ‘Efydd’ am ‘Orsaf Ddigidol y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Radio Cymunedol 2022.

Mae’r orsaf yn mynd o nerth i nerth – yn gweithio ar raglenni elusennol arbennig i dynnu sylw at waith gwerthfawr elusennau lleol a chenedlaethol, a nifer o ddarllediadau allanol yn cefnogi digwyddiadau gwych gan gynnwys Gŵyl Gerdd Pier Garth Bangor 2023, Balchder Gogledd Cymru 2023, Relay For Life 2023 a Phenblwydd 75 y GIG.