Oeddach chi yn Gŵyl y Felin 2004?

Mae 18 mlynedd wedi mynd heibio ers yr ŵyl hon

Gŵyl y Felinheli
gan Gŵyl y Felinheli
858970436_f6b479f50e_b

Stiwardiaid y 10K!

858983478_8ae050a378_b

Ken yn hwylio

858912542_3cc28849a2_c

Pwy sy’n cofio’r reslo?

858038477_8d9eced329_c

Talwrn y Beirdd

858110227_86ea58e604_c

Alun yn derbyn gwobr ar ôl y 10K

858012239_1789721b60_c

Barod am y ras feics

858096283_9247a87d70_c

Roedd triathlon i’r ifanc yn rhan o’r ŵyl ers talwm

858850274_9298c92e18_c

Fflôt balŵns awyr

858094743_43eb4c01f4_c

Ifan Em ar ei feic!

858827558_fd7df8b131_c

Parêd

857965749_3e4ebe7a90_c

Hogia’r balŵns

858065267_1108796955_c

Crefftau yn y Marcî

858921222_6cf95be07d_c

Pwy sydd ar y beic?

858822754_b6399439c7_c

Dan yn socian!

858372184_793e118b98_c

Taith yr Henoed – rhywun yn cofio i le aethon nhw yn 2004?

858381674_d0350a7e59_z

Gruff John yn derbyn gwobr

I ddathlu’r ffaith bod Gŵyl y Felin yn dychwelyd yn 2022 ar ôl dwy flynedd heb allu cynnal y digwyddiad blynyddol, byddwn yn rhannu fideos a lluniau o wyliau’r gorffennol.

Dyma ambell lun o’r ŵyl yn 2004. Oedda chi yno?