Gŵyl y Felinheli 2006

Blwyddyn y Syrcas

Gŵyl y Felinheli
gan Gŵyl y Felinheli
876907976_96a6cca050_c

Y diweddar Chay yn cael seibiant o’r coginio

876783438_dba928b110_c

Gwobrau da yn y Cwis

876020269_d8ad3c8adc_c

Ieu yn cyflwyno gwobr

875929637_c73740953e_c

Rhai o’r Pwyllgor yn eu coch

875931877_5ae45623e1_c

Beth, Dan, Archie, a Cer yn rhedeg y siop!

876080499_87cd0159ed_c

Mwynhau’r ras

876109953_835e94eb1c_c

Sioe Ysgol Pendalar

875618041_9e38f36d82_c

Rich, Chay ac Eli yn y ciw am fwyd

875925829_537c6b102b_c

Siôn, James ac Osian efo’u medalau

875888739_e5f9e7a426_c

Parti Ysgol Felin

876141829_3f5356601f_z

Y dynion yn mwynhau Taith yr Henoed

876990002_1ddd215403_z

Here come the girls!

876995778_dfadc25299_z

Sit-down ar Daith yr Henoed

875878025_c550ef4532_c

Dawnswyr Gwerin Ysgol Felin

852108726_ce681148fd_z

Golygfa dda o’r Ŵyl

852120086_a9615cb236_z

Yr Helfa Drysor mewn Car

876534670_6a061ba0e5_c

Yr Eglwys yn ei Blodau, Eglwys Santes Fair

877023398_91cb2ebd40_c

Mwynhau’r Cwis

876387892_e2672c529b_c

Pwy ydi’r clown mwyaf un?

875566337_a2c05d4565_c

Gwisg dda

876424022_1a9e3f6b54_c

Mwynhau sioe bypedau

875516997_0ceb1fa708_b

Brawychus, Phill!

852087520_40707475c0_z

Rrrrrrr!

875649509_131bf5d0b4_z

Gosod y baneri

852088786_bb6a40cd57_z

Chwilio am afala

851269269_3178c4605c_z

Eli yn y gegin

877022240_b35bc6f7c4_c

Amser cwis

Syrcas oedd thema’r ŵyl yn 2006 (yn tydi pob Gŵyl y Felin yn syrcas!?)

Sawl clown, peirat, a’r diweddar Chay yn mwynhau byrgyr.