Capel Bethania, Y Felinheli

Ieu Roberts

Ieu Roberts
gan Ieu Roberts

1 sylw

Ieu Roberts
Ieu Roberts

Fideo a gynhyrchwyd gan Ifan Emyr ar gyfer oedfa arbennig fore Sul 07.11.21.

Mae’r sylwadau wedi cau.