BangorFelin360

Bwlch gwerth £12m yng nghyllid Cyngor Gwynedd

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

"Does dim dewis gennym ond dod o hyd i'r cydbwysedd cyfrifol rhwng toriadau i wasanaethau a chynnydd yn y Dreth Gyngor"

Darllen rhagor

Cydweithio a chyd-gerdded tros iechyd meddwl yn Arfon

gan Lowri Larsen

Mae gan Dîm Iechyd Meddwl Cymunedol Arfon grŵp cerdded sydd yn cwrdd bob dydd Mercher

Darllen rhagor

Pigiad Buvidal yn helpu dynes fu’n gaeth i heroin rhag troi’n ôl at y cyffur

gan Lowri Larsen

"Mae o wedi rhoi fy mywyd yn ôl i fi," meddai Kelly Rowlands o'r Felinheli

Darllen rhagor

Catrin Wager yn cyflwyno ei henw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Cynghorydd Cymuned Bethesda yn rhoi ei henw ymlaen fel ymgeisydd posib ar ran Plaid Cymru

Darllen rhagor

Cronfa gwerth £500 i grwpiau cymunedol a gwirfoddol gael cynnal gweithgareddau cymunedol yng Ngwynedd

gan Lowri Larsen

“Mae diffyg gwasanaethau creadigol mewn ardaloedd fel hyn, mewn pentrefi bach, felly mae’n ofnadwy o bwysig ein bod ni’n cael y cyfleoedd yma"

Darllen rhagor

Blwyddyn i’w chofio i grŵp ceir o’r gogledd

Unit Thirteen ydy canolbwynt y gyfres Pen Petrol, sy'n edrych ar sîn ceir y gogledd o bob ongl

Darllen rhagor

Atafaelu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yng Ngwynedd

Daw hyn yn dilyn cyrchoedd gan Uned Safonau Masnach gyda chymorth yr heddlu

Darllen rhagor

Codi cytiau i lenwi bwlch lle fuodd siopau pentref

gan Lowri Larsen

Mae Arloesi Gwynedd Wledig am osod cytiau i werthu cynnyrch lleol yn Llanystumdwy a Llandwrog

Darllen rhagor

Galwad Agored Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am gynhyrchwyr

gan Lowri Larsen

Y bwriad yw creu cyfres o ffilmiau byr i ddathlu hanes a diwylliant cymunedau Eisteddfod 2023

Darllen rhagor

Llinell biced Bangor

gan Osian Owen

Fyddwch chi'n canu corn?

Darllen rhagor