Jac Jolly

Jac Jolly

Bangor

ymgyrchwyr YC

Dydd Llun y Golch: YesCymru yn golchi dillad budron Sansteffan

Jac Jolly

Bu grwpiau lleol YesCymru yn tynnu sylw Bangor at sut mae Sansteffan yn neud ffyliaid allan o Gymry