Gwefan Golwg

Gwefan Golwg

Trenau trydan a gorsaf fysiau newydd sbon i Fangor

Gwefan Golwg

Daw hynny yn rhan o gynllun ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn y gogledd