Goriad: rhifyn am ddim

Newyddion yr haf ac ambell beth arall

William Owen
gan William Owen

Mis neu well cyn y daw’r Goriad allan. Yma mae rhifyn digidol yn unig i sôn am rai pethau sydd wedi digwydd yn ddiweddar.  Ac ambell beth sydd am ddigwydd.

Busnes newydd yn y Felinheli yn cynnig bargen.