Rhaglen Radio arbennig ALFest

Cyfle i wrando eto ar Radio Ysbyty Gwynedd

Sarah Wynn Griffiths
gan Sarah Wynn Griffiths
Dylan Morris a Nia DaviesPhil Hen

Dylan Morris a Nia Davies o Radio Ysbyty Gwynedd

Tesni-Hughes-Radio-Ysbyty-GwyneddPhil Hen

Tesni Hughes – ALFest

Kev Bach ac Emma MariePhil Hen

Kev Bach o Radio Ysbyty Gwynedd ac Emma Marie

Luis-Roberts-Radio-Ysbyty-GwyneddPhil Hen

Luis Roberts – ALFest

Derfel-Radio-Ysbyty-GwyneddKev Bach

Derfel Thomas – Radio Ysbyty Gwynedd

Rhaglen arbennig ALFest – Gwrando eto 

Ymunwch â Radio Ysbyty Gwynedd Dydd Sul yma, 4ydd o Ragfyr 12.30pm am raglen uchafbwyntiau a sgyrsiau arbennig gyda rhai o artistiaid blaenllaw Cymru! Codwyd £6,319 tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd.

Gall cleifion yn Ysbyty Gwynedd wrando ar Radio Ysbyty Gwynedd ar sianel 1 ar eu clustffonau yn yr ysbyty. Gall ein cymuned ehangach wrando ar-lein: www.radioysbytygwynedd.com ac ar Ap Radio Ysbyty Gwynedd.