Gŵyl Bro BangorFelin !!

Darllediad byw o’r hwyl yn Y Felinheli!

Brengain Glyn
gan Brengain Glyn
240877762_1219723468503173-1

Mae’r stondinau wedi eu gosod, a mae pawb yn barod am y weithgaredd gyntaf : ioga efo Leisa Mererid! Ymunwch efo ni drwy gydol y dydd am weithgareddau hwyl ac i gael cip ar dalent trigolion Y Felinheli!

18:01

Diolch yn fawr iawn i bawb ddaeth i’r Ŵyl Bro heddiw. O’r busnesau lleol, i’r gwirfoddolwyr ac i bawb ddaeth i sgwrsio – dachi gyd yn sêr!!

Hwyl am y tro, a gobeithio y cawn ni ddod nôl at ein gilydd yn fuan iawn!

16:07

Di’m yn ŵyl go iawn yn y Felinheli os nad ydy Dylan a Neil yn canu nac ’di?!

15:41

15:24

Dylan a Neil wedi dechra’ paratoi – barod i ganu am 16:00 !!

15:21

Y Picnic Mawr!

14:20

Y plant wedi mwynhau gweithdy Kristina yn fawr!

14:18

Coffi hyfryd gan Llofft Bach! 

13:23

Cyfle i drio Ffyj Mam, a phrynu bag (neu ddau)!

13:20

Pwyll Glyn wedi mwynhau’r bora’, ac yn edrych ymlaen at weithgareddau’r prynhawn!

12:54

image

Cardiau Martha Owen (GanMartha) ar werth yma hefyd! 

Sganiwch y CôdQR i gael cip ar y wefan.