Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago
Radio Ysbyty Gwynedd

Radio Ysbyty Gwynedd ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr yng Ngwobrau Radio Ysbytai Cenedlaethol!

Sarah Wynn Griffiths

Gorsaf Radio’r Flwyddyn 2022 wedi ei henwebu am Orsaf Radio’r Flwyddyn 2023!

Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Iwan Williams

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Ionawr 2023)

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Paul Rowlinson yn cyflwyno’i enw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Y Cynghorydd Sir dros ward Rachub yn rhoi enw ymlaen ar ran Plaid Cymru

Beca Roberts am fod yn ymgeisydd seneddol Plaid Cymru

Y Cynghorydd Sir yn cyflwyno ei henw i’r ras am ddarpar-ymgeisydd

Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd Arfon yn San Steffan yn “credu bod yna obaith am newid”

Lowri Larsen

Mae Catrin Wager wedi cyflwyno’i henw i geisio olynu Hywel Williams, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Bwlch gwerth £12m yng nghyllid Cyngor Gwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Does dim dewis gennym ond dod o hyd i’r cydbwysedd cyfrifol rhwng toriadau i wasanaethau a chynnydd yn y Dreth Gyngor”