Tomos Hughes

Tomos Hughes

Bae Colwyn

Hoci: Gêm gyfartal siomedig i dîm dynion Bangor

Tomos Hughes

Adroddiad Gêm: Bangor 4 Clwb Hoci Northern 4

Hoci: Colled trwm i ddynion Bangor yng Nghaer

Tomos Hughes

Adroddiad Gêm: Caer (3ydd) 6 Bangor 0

Hoci: Dechreuad perffaith i ddynion Bangor

Tomos Hughes

Ennill 3-0 yn erbyn Bebington yng ngêm gyntaf y tymor
Bangor-U14

Hoci Ieuenctid: Perfformiadau calonogol gan sêr ifanc Bangor

Tomos Hughes

Prynhawn prysur mewn twrnament hoci ym Mhwllheli

Hoci: Bangor yn colli gêm gyfeillgar yn erbyn Eirias

Tomos Hughes

Perfformiad calonogol gan dîm ifanc y gleision