Ruth Wyn Williams

Ruth Wyn Williams

Bangor

Dave Evans a Carina Roberts o Gafael Llaw ag Alwyn Jones Ambiwlans Awyr Cymru yn derbyn rhodd gan Kiefer Jones, arweinydd Encôr

Encôr: canu er budd Gafael Llaw ag Ambiwlans Awyr Cymru

Ruth Wyn Williams

Mae cyd-ganu yn lles i’r meddwl a’r elusennau!

Gig Cyntaf Encôr

Ruth Wyn Williams

Mwynhau perfformio ar Bier Bangor