Gwilym John

Gwilym John

Buddugoliaeth bwysig i CPD Y Felin

Buddugoliaeth bwysig i CPD Y Felin

Gwilym John

Ennill ar gae Brickfield Rangers
VID_20220220_151453

Giatiau llifogydd Felin yn cael defnydd

Gwilym John

Ond storm Eunice ddim mor ddrwg â’r disgwyl

CPD Y Felinheli yn ennill

Gwilym John

curo Saltney 2-0 ar Gae Seilo

CPD Felin yn anlwcus unwaith eto

Gwilym John

Colli gartref yn erbyn Llandudno Albion
CPD Felin yn haeddu gwell

CPD Felin yn haeddu gwell

Gwilym John

Llanrwst Unedig 2  Felin 0
IMG_20211218_151050

Felin yn ennill ym Mlaenau

Gwilym John

Triphwynt gwerthfawr i Felin yng nghyngrair Ardal Gogledd Orllewin

CPD Y Felinheli

Gwilym John

Colli gartref yn erbyn Rhostyllen