Goriad

Goriad

Bangor

360 Bro360 BangorFelin360

Lwc ac Anlwc, Coel a Chred ym Mangor a’r Felinheli.

Beth mae pobl Bangor a'r Felin yn ei gredu?

Golau gwyrdd i ddatblygiad tai Pen-y-ffridd

Mae'r Arolygiadeth Gynllunio wedi dirymu penderfyniad Cyngor Gwynedd.