Goriad

Goriad

Bangor

360 Bro360 BangorFelin360

Golau gwyrdd i ddatblygiad tai Pen-y-ffridd

Mae'r Arolygiadeth Gynllunio wedi dirymu penderfyniad Cyngor Gwynedd.