Wright and Griffiths i gau

Colli siop arall ar stryd fawr Bangor

gan Marian

Fe sefydlwyd cwmni Wright and Griffiths Ltd ym 1947 ac mae’r siop wedi bod yn rhan amlwg o’r stryd fawr ym Mangor ers blynyddoedd maith.  Oherwydd ymddeoliad bydd y siop sy’n gwerthu gemwaith, clociau a fframiau yn cau yn fuan, ond nid yw’r union ddyddiad wedi ei gyhoeddi eto.

1 sylw

Gareth Parry
Gareth Parry

Trist clywed am wright a griffiths yn cau o’r diwedd, mae cymaint o bobl wedi mynd trwy eu drysau i brynu eu bandiau dyweddïo a phriodas, ac yna fedyddio, cymun cyntaf a dod i oed anrhegion, mae’n anodd iawn bellach amgyffred mai’r hynaf mae’n debyg. busnes teuluol ar stryd fawr Bangor bellach yw H.O.Davies, Cyfarwyddwr Angladdau

Mae’r sylwadau wedi cau.