Wedi 7 yn Gŵyl y Felin

Dewch yn ôl i 2009

Gŵyl y Felinheli
gan Gŵyl y Felinheli

Fideo sydd gynnon ni o’r archif yr wythnos hon, ac atgofion o pan ddaeth Wedi 7 (Heno rŵan) a Meinir Gwilym i ymweld â’r Ŵyl.

Mae sawl wyneb cyfarwydd yn y clip, ac ambell ddigwyddiad sydd ddim yn rhan o’r wythnos bellach.