Croeso nôl i’r Eisteddfod!

Dechrau da i Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych 

gan Catrin Elain Roberts

Er y tywydd anffafriol yn Sir Ddinbych heddiw, braf oedd croesawu’r Eisteddfod yn ôl a mwynhau hwyl a bwrlwm y maes ar ôl dwy Eisteddfod rithiol.

Llongyfarchiadau i Ysgol Y Felinheli am ddod yn 2il yng nghystadleuaeth Cân Actol Blwyddyn 6 ac iau heddiw.