Campfa Newydd 24/7 Bangor

agoriadd

Gareth Parry
gan Gareth Parry
5F8DA9F8-5C41-4FC7-A413

Y Maer Dinas Bangor Gwynant Roberts a Llywydd Cynghrair Rygbi Gogledd Cymru Richard Greenwood

540B34B4-4BFF-4BB6-AA63

Brian Bach, Gwynant Roberts, Ryan Roberts, Oliver Phillip Roberts

Mae PureGym wedi agor ei gyfleuster diweddaraf ar safle hen siop Aldi ar Ffordd Garth, Bangor.

Roedd yr hyfforddwr bocsio lleol Brian Williams, sy’n fwyaf adnabyddus fel Brian Bach, a Richard Greenwood, Llywydd Cynghrair Rygbi Gogledd Cymru wrth law i agor y cyfleuster 24/7.

Ymunodd Maer Bangor, Gwynant Roberts ac Oliver, chwech oed, oedd wedi bod yn codi arian i’r Lleng Brydeinig Frenhinol gyda’r ddau.

Dweud eich dweud