Caban – dechrau’r diwedd

Wrthi’n ei ddatgymalu

William Owen
gan William Owen

Wedi oes dda yn sefyll ar ei ben ei hun i dderbyn gwawd mae’r Caban ar ei ffordd i lawr.  Dechreuodd y datgymalu dydd Mercher 14 Medi. Roedd y pen wedi mynd erbyn canol y prynhawn.

Soniwyd yn wreiddiol am ei storio ar gyfer y dyfodol.  Bydd y gwaith o  adnewyddu parc y ddinas yn dechrau cyn hir. Cynllun y Brifysgol yw hwn gyda nawdd gan wahanol gyrff.

Lluniau: heb ei ben ac fel yr oedd yn wreiddiol

1 sylw

William Owen
William Owen

Y cyfan wedi mynd erbyn hyn. Cafodd ei gludo oddi yno’n ddarnau cyn diwedd y dydd 14 Medi.

Mae’r sylwadau wedi cau.