Balchder Gogledd Cymru

Diwrnod o ddathlu ym Mangor

gan Marian
Balchder Gogledd Cymru

Llun – Sarah Wynn Griffihs

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Llun – Sarah Wyn Griffiths

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Bwcath yn perfformio

Llun – Sarah Wynn Griffiths

Ddydd Sadwrn Mehefin 25ain cafwyd gorymdaith, cerddoriaeth a nifer o ddigwyddiadau i ddathlu’r gymuned LHDT+ yng Ngogledd Cymru. 

Sefydlwyd Balchder Gogledd Cymru yn 2011 gyda’r nod o oresgyn rhagfarn, casineb, lleihau unigedd a dangos i aelodau o’r gymuned LHDT+ nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

Lluniau – hawlfraint Sarah Wynn Griffiths