? Ymateb darpar feddyg i gyhoeddiad ysgol feddygol

Mae Ffraid yn astudio ar y rhaglen C21 

gan Osian Owen

Mae Ffraid Gwenllian yn fyfyrwraig meddygaeth ar y rhaglen C21 ym Mhrifysgol Bangor ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

Gwyliwch ymateb Ffraid i’r cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf.