Siocled i bawb!

Rhodd melys i blant yr ysgol

Gŵyl y Felinheli
gan Gŵyl y Felinheli
264121894_4480373288678540

Sarah Williams yn rhoi’r siocled i blant yr ysgol

Yn sgîl canslo noson Nadolig y Felinheli, mae pwyllgor yr ŵyl wedi rhoi bocsys siocled i ddisgyblion Ysgol y Felinheli a Chylch Meithrin Y Felinheli.

Mae’r ŵyl yn credu na ddylai Covid sbwylio’r ’Dolig i’r plant…pwy sy’n cytuno!?

Diolch i Sarah Williams am fynd â’r siocled draw.